Bedre prosjektering av bygg

Med det digitale prosjekteringsverktøyet ArchiCAD kan arkitekter og andre som planlegger bygg oppnå bedre oversikt og kontroll og unngå dyre feil. Med ArchiFrame er også automatisering av precut og elementproduksjon mulig.

ArchiCAD var første prosjekteringsverktøy til å berike tegninger med 3D, i dag bedre kjent som BIM (Bygnings Informasjons Modellering). ArchiCAD er et komplett BIM-verktøy som er kompatibelt med både PC og Mac og tilpasset Norsk Standard (NS). ArchiCAD har åpen standard, det vil si at man ikke er låst til en spesiell produsent.

– Åpen standard er viktig for oss, sier BIM-konsulent Jonas Fjeldstad i Graphisoft Norge.

I modellen legges informasjon inn i selve objektene istedenfor i separate lister. Du kan for eksempel klikke på et vindu og få opp informasjon om brann- og lydkrav. Drifts- og vedlikeholdsinformasjon kan også legges inn.

Alle som prosjekterer bygg kan benytte seg av ArchiCAD, som arkitekter, entreprenører, planleggere, byggekonsulenter og boligprodusenter. Med ArchiCAD kan de planlegge raskere og bedre.

– Antall byggefeil reduseres kraftig. Det er mye som dukker opp som man ellers ikke ville tatt stilling til ved vanlige 2D tegninger. Du får veldig god oversikt og kontroll. Med BIM-prosjektering må man putte inn litt mer informasjon i prosjektets tidligfase, men du høster mer gjennom hele prosjekteringsfasen. Du avdekker kollisjoner, forteller han.

Man kan også beregne materialmengder raskere enn med sammenlignbare verktøy. Ved arealplanlegging kan man gjøre masseregnskap og se hvor mye som må kjøres til eller kjøres vekk. Ifølge Fjeldstad er verktøyet absolutt en investering som svarer seg.

– Det er dyrt å bygge feil. Det er mye billigere å rette feil med mus enn med brekkjern, slår han fast.

Verktøyet kan også brukes til oppmåling, for eksempel ved digitalisering av eksisterende byggmasse for å fastslå status før rehabilitering.

– Man får god kontroll før man setter i gang. Du kan også se hvor mye avfall du vil produsere før du river.

ArchiFrame
Blant flere tilleggsprogrammer finner man ArchiFrame. ArchiCAD med ArchiFrame er et dynamisk og fleksibelt konstruksjonsverktøy som gjør maskinstyrt precut og elementproduksjon mulig. Man kan prosjektere helt ned til plassering av den enkelte spiker og materialer kan bestilles ferdig kuttet (precut), slik at man får et slags byggesett.

1-2-Tre AS på Våle i Vestfold produserer tak, vegg og gulvkonstruksjoner og precut løsninger til bygg. Firmaet bruker ArchiCAD med ArchiFrame til å automatisere og effektivisere produksjonslinjen. Operasjoner som tidligere ble utført manuelt, kan nå utføres maskinelt. Allerede tre uker etter at de tok programvaren i bruk, var den første produksjonen klar. Målet er full produksjon basert på ArchiFrame. Selskapet finner at prosessene er enkle å justere, de unngår overraskelser når produksjonen er i gang og sluttproduktet blir som spesifisert.

Fremtiden
Av nytt og spennende kan Fjeldstad fortelle at det er laget et BIM-X program som gjør at man kan ta med seg 3D modellen (med all tilhørende dokumentasjon inkl. tegninger) på byggeplassen på en iPad eller smarttelefon.

Ellers skjer det mye spennende med Virtual Reality (VR) pluss Augmented Reality. Med VR kan man selv gå inn i den virtuelle 3D modellen. Augmented Reality fungerer litt som Google Glass der man for eksempel kan se konstruksjonene bak en vegg.

– Det er innovativt og spennende. Vi er ikke helt der i dag, men hvis man skal drømme litt, sier Fjeldstad.

WordPress Ads