Flere muligheter ved hårtap

Foto: iStockphoto

Det finnes forskjellige løsninger for å bremse hårtap. Ved permanent hårtap er transplantasjon ofte det beste alternativet. Uansett behandling er det viktig å få gode råd og at behandlingen tilpasses den enkelte.

Tekst Gunn Iren Kleppe

Årsakene til hårtap (alopeci) kan være forskjellige, men hos menn er det ofte genetisk betinget. Omdannelsen fra testosteron til DHT (dihydrotestosteron) og dens påvirkning på hårsekkene på hodet, svekker hårsekkene sin evne til å produsere hår (androgen alopeci). Dette er ingen sykdom, ifølge klinikksjef Christoffer Bjerke ved Poseidon Klinikken AS. Hos kvinner har hårtap gjerne mer sammensatte årsaker.

Negativt stress kan bidra til hårtap, men da er det som regel midlertidig. Forskjellige sykdommer og medisinsk behandling kan også medføre hårtap. Ved vedvarende hårtap kan det være lurt å besøke lege.

Virker ulike produkter?
– Det finnes en haug med produkter som det blir påstått at skal fungere. Det man må se på er hvorvidt produktet inneholder aktive virkestoffer som klarer å øke blodsirkulasjonen og fremme kontakten mellom hårsekk og blod, sier Bjerke.

PRP(platelet rich plasma) er en annen type preventiv behandling. Her henter man ut blod som sentrifugeres for å separere ut plasma-delen av blodet. Deretter tilsettes virkestoffer som brukes videre i behandlingen. Hensikten er å styrke næringstilgangen til hårsekkene.

– Det finnes mange klinikker som tilbyr PRP, men svært få som utfører dette riktig, påpeker han.

Transplantasjon
I hovedvekten av tilfeller hvor man vurderer transplantasjon, har hårsekkene sluttet å produsere hår.

– Da er det ikke noe middel som kan hjelpe og det er da man ser på mulighetene for en transplantasjon. I denne fasen er det veldig viktig å benytte seg av fagfolk som vet hva de snakker om. Hver og en er unik og det er viktig å få gode råd tilpasset den enkelte, forklarer Bjerke.

Poseidon Klinikken er den klinikken i Norge som har behandlet flest mennesker med hårtransplantasjon. Klinikken tilbyr kostnadsfrie konsultasjoner for mennesker som trenger hjelp med sitt hårtap.

– Nå er teknikkene så bra, du er inn og ut på en dag og får et helt naturlig resultat, sier han.

Friske hårsekker hentes fra baksiden av hodet og overlevelsesprosenten på hårsekkene er hele 95 %. Transplantasjon er permanent og er med deg livet ut.

Ifølge Bjerke er hårtransplantasjon den beste løsningen for de fleste menn med genetisk hårtap.

Hvis hårtapet har kommet for langt
I dag er tupémindre vanlig til fordel for hårdeler som kan festes ordentlig. Hårdeler innebærer å fusjonere nytt hår med eksisterende hår. Her viser Bjerke til søsterselskapet Apollo Hårsenter som er spesialister på hårdeler.

– For de som har ordentlige hårdeler er det umulig å se, sier Bjerke.

Ved Poseidon Klinikken tilbys hårtransplantasjon og PRP-behandling. Klinikken behandler primært menn med vanlig type hårtap som ønsker hårtransplantasjon. De hjelper også kvinner som ønsker å senke hårfestet eller har et bart område, men det vanligste er rekonstruksjon av øyenbryn. For kvinner med diffust hårtap, er det naturlig å tenke styrkende behandling med PRP. Ifølge Bjerke virker kvinner å ha god effekt av slik behandling.

WordPress Ads