Innovative på biologiske legemidler

Foto: iStockphoto

Amgen utvikler nye biologiske legemidler mot kreft, hjerte-kar-sykdommer og benskjørhet. Nå arbeider legemiddelfirmaet spesifikt med utvikling av nye immunterapeutiske legemidler.

Tekst Rita Tvede Bartolomei

– Det er et stort behov for nye legemidler mot flere typer alvorlige sykdommer. Vi jobber iherdig med å alltid være i forkant, slik at vi ut i fra behovene til pasientgruppene vi jobber mot, kan levere den typen medisiner som kan gi pasienter økt livskvalitet med minst mulig antall bivirkninger. Derfor er det viktig å bruke den nyeste teknologien til å utvikle, produsere og tilby disse legemidlene, sier Mads Hansen, medisinsk direktør for Amgen i Norge og Danmark.

Hansen er spesialist i hematologi (blodsykdommer. red. merk.) og har arbeidet i legemiddelindustrien siden 2008.

Nye medisiner mot høyt kolesterol
Amgen har brakt innovativ medisin mot hjerte- og karsykdommer på markedet. Det er såkalte biologiske legemidler, som er legemidler produsert fra levende celler.

– Vi i Amgen har utviklet et antistoff som binder seg til proteinstoffet-PCSK9. Dette stoffet finnes hos alle mennesker, og når antistoffet fester seg til proteinet, fjernes mer av det dårlige kolesterolet i blodet. I medikamentet vi har utviklet blir PCSK9 deaktivert, og det senker kolesterolet, sier Mads Hansen.

Det amerikanske legemiddelfirmaet Amgen ble etablert i 1980 og har 20.000 ansatte på verdensbasis. Filialen i Norge har 20 ansatte.

Kreftceller manipulerer immunsystemet
Madsen forklarer at biologiske legemidler påvirker celler, slik som kreftceller og immunceller, på molekylært nivå. På engelsk kalles disse medikamentene ofte for «selective» immunomodulating drugs eller agents.

– Akkurat nå arbeider vi mye med immunterapi, hvor målet er å aktivere pasientens eget immunforsvar mot kreftcellene. Vi benytter oss da av såkalt BiTe-teknologi, som har gjort at vi har klart å utvikle et antistoff som gjør det mulig å binde kreftcellen til kroppens immunsystem. Slik kan kreftcellen enklere elimineres av immuncellene, forklarer Hansen.

Utfordringen med kreftceller er at de er så variable i sine måter å forsvare seg mot kreftmedisiner på: De har evne til å mutere, og overleve både stråling, immunterapi og kjemoterapi.

– Det er veldig smart om man kan aktivere pasientens eget immunsystem. Mengden av normale celler som rammes med immunterapi, er færre. Her er BiTe-teknologien revolusjonerende fordi den er spesifikk, og fordi den også aktiverer eget immunsystem. Det vil i teorien fange de få kreftcellene som man må ta, i stedet for å drepe mange friske celler i tillegg, sier han.

Viktig å begrense bivirkninger
Lymfeknutekreft er en av kreftformene det per i dag ikke eksisterer god nok behandling for. Her kan immunterapi være et godt alternativ.

– Det vil alltid være bivirkninger med all slags behandling, men vi anstrenger oss på det ytterste for å begrense bivirkninger. Livskvalitet avhenger av både antall og typen bivirkninger. Men også symptomene på sykdommene, sier Mads Hansen.

WordPress Ads