Testament og arv

Foto: iStockphoto

Et testament er uttrykk for testators siste vilje om fordeling av eiendom og formue ved testators død. Man bør tenke nøye over fordelingen og være veldig tydelig for å unngå tvil eller tvister. Lovens formkrav må også være oppfylt.

Tekst Gunn Iren Kleppe

– Loven setter store begrensninger for hva som kan disponeres over i testament hvis man har barn og ektefelle, påpeker advokat og partner Terje Skåland i Advokatfirmaet Nicolaisen & Co.

Du kan skrive testament selv, men ved å konsultere advokat kan du få konstruktive innspill du kanskje ikke hadde tenkt over.

Spesielt samboere anbefales å lage testament. Uten risikerer gjenlevende samboer å stå på bar bakke. Samboere arver etter loven av hverandrekunhvis de har felles barn, og da svært begrenset. Det er ikke slik at har man bodd sammen lenge nok, så er man sikret.

Tenk grundig gjennom
– Et testament regulerer primært fordelingen av formue og eiendeler ved testators død, andre spørsmål bør avklares utenom, anbefaler Skåland.

Man bør tenke grundig gjennom hvordan man ønsker fordelingen, spesielt der man vurderer å gi noen eiendom og kompensere andre med penger. Eiendomsverdien kan endre seg såpass mye at utlodningen blir urettferdig innen arven fordeles.

Enkelte inkluderer også betingelser for arv.

– Det kan være betingelser for å få eiendom eller verdi som kanskje den som mottar ikke ønsker å oppfylle. Man må tenke seg godt om, understreker kollega advokat Ulrik Motzfeldt.

Presisjon viktig
Poenget med et testament er å angi hvordan man ønsker å disponere verdier og eiendeler etter at man er død. Da er det for sent å spørre den som lagde testamentet hva som var ment dersom det er uklare setninger. Å si «min nevø arver alt» kan være vanskelig å tolke om man har flere nevøer.

– Det er viktig at man er veldig tydelig på hva man ønsker. Man bør være så tydelig at det nesten er banalt, sier Motzfeldt.

Har du laget testament selv, anbefaler han at noen du stoler på leser gjennom. Slik kan uklarheter fanges opp og rettes med en gang.

Formkrav viktig
Når man har kommet fram til hva man ønsker kan en advokat sikre at testamentet gjøres i henhold til lovens formkrav.

Formkravene er absolutte. Det må være åpenbart at det er et testament, hvem som er testator og hva som er dennes ønske og vilje. Testator må normalt være fylt 18 og ikke umyndiggjort. To vitner må underskrive på at testamentet er testators frie vilje. Vitnene må identifiseres, gjerne med fødselsnummer eller folkeregistrert adresse. Testamentet bør dateres.

– Vitner må ikke ha interesse i testamentet, direkte eller indirekte. De må bare vite at det er et testament. De trenger ikke se innholdet, forklarer Skåland.

– Vitnene må bevitne testamentet samtidig og være enige i at testator er sterk og klar, understreker Motzfeldt.

Det holder likevel at testator bekrefter sin tidligere nedskrevne signatur.

Dato er spesielt viktig hvis det foreligger flere testamenter. Lager man flere testamenter bør det i det nye fremgå om det er et tilleggstestament, eller om det nye endrer eller trekker tilbake et tidligere testament.

Man bør informere arvinger om at testament foreligger og hvor det oppbevares. Det anbefales å deponere testamentet hos tingretten.

WordPress Ads