Testamentariske gaver kan redde liv

Foto: Redningsselskapet

Å testamentere til ideelle formål er kanskje ikke så vanlig i Norge, men humanitære organisasjoner som Redningsselskapet kan gjøre mye godt med pengene. Det føles også godt å kunne bidra, spesielt når det gjelder å redde liv.

Tekst Gunn Iren Kleppe

Det er ikke forbeholdt de rikeste å testamentere til ideelle formål. Det er kanskje mer naturlig for de som ikke har barn å testamentere til veldedige formål, men også de som har arvinger har anledning å testamentere bort en porsjon av arven.

I Norge er det imidlertid ikke så vanlig å skrive testament eller å testamentere bort gaver. Mange tror nok det er vanskelig og for mange er det heller ikke naturlig å kontakte advokat. Men man kan også skrive testament selv så lenge man oppfyller visse formkrav.

– Mange synes kanskje det er vanskelig å snakke om, tror Solfrid Bøe, Rådgiver hos Redningsselskapet.

Redningsselskapet
Redningsselskapet er en av de frivillige humanitære organisasjonene som er avhengig av pengegaver. Redningsselskapet er landets viktigste ressurs i sjøredningsberedskapen og pengene går til å redde liv og skape trygghet på sjøen.

– Vi er trent til å redde liv på havet. Når andre går inn, går vi ut, forteller Bøe.

Også oppdrettsnæring, fiskeri og skipstrafikk er avhengige av redningsskøytenes beredskap og Redningsselskapets rolle i olje- og miljøvernberedskap er sannsynligvis undervurdert.

– Vi er ikke eid av staten. Redningsselskapet er et stort spleiselag som gjør at vi kan drifte disse skøytene. Vi er avhengig av økonomisk støtte, bekrefter hun.

Hvert år trenger Redningsselskapet 650 millioner kroner for å drifte sine 50 redningsskøyter. Statsstøtten ligger på 15 %. Driften finansieres i hovedsak av frivillige gaver. Det er mange småbeløp som til sammen gjør det hele mulig. Samfunnsnytten av Redningsselskapets innsats er beregnet til rundt to milliarder kroner i året.

Voksende behov
Mengden oppdrag øker årlig og den eksplosive veksten i vannsport skaper nye utfordringer.

– Vi ser at vi trenges hver eneste time i døgnet hele året, fastslår Bøe.

I 2015 rykket Redningsselskapet ut 7432 ganger (gjennomsnittlig rundt 20 ganger i døgnet). Per 22. september i år hadde Redningsselskapet gjennomført 6479 oppdrag, herunder assistert 18 969 personer og 5107 fartøy, utført 1141 dykkeroppdrag, 66 brannslukninger og reddet 29 mennesker fra drukning. Redningsselskapet jobber også med forebygging og holdningsskapende arbeid. I løpet av 2017 vil de ha formidlet sjøvett til rundt 45 000 barn og unge.

Redningsselskapet bistår også i leteaksjoner på land langs kysten med sine varmesøkende kameraer. De slukker også mange branner langs kysten med sine vannkanoner.

– Redningsselskapet er ofte først på plass, konstaterer hun.

Slik gjør du
For dem som ønsker å testamentere gaver til Redningsselskapet, hjelper Redningsselskapets juridiske rådgiver vederlagsfritt med å sette opp testament. Pengene kan øremerkes men vil ellers brukes der det er mest behov.

Det er ikke uvanlig at folk samtidig tilgodeser både Redningsselskapet og andre ideelle organisasjoner i sine testament.

– Det føles godt å hjelpe andre. Det er hyggelig å redde liv, mener Bøe.

Man kan også testamentere andre ting enn penger, som for eksempel eiendom. Redningsselskapets juridiske rådgiver hjelper i slike tilfeller vederlagsfritt med å opprette testament eller bistand i forbindelse med skiftebehandlingen.

De som ønsker å testamentere til ideelle organisasjoner som Redningsselskapet finner veiledning og eksempel på hvordan dette kan gjøres i testamentsform på Redningsselskapets nettside (www.rs.no/testament).

– Ved å gi midler til Redningsselskapet vil du kunne bidra til å sikre at vårt ideelle formål om å redde liv, berge verdier og drive forebyggende virksomhet opprettholdes. Vi er takknemlige for alle bidrag vi får, små som store, avslutter Bøe.

WordPress Ads