Bli venn med deg selv – få bedre psykisk helse

Å verdsette seg selv. Og å verdsette hver eneste dag. Det er Amo Cartwrights oppskrift på suksess: Både privat og i karrieren.

 

Foto: Amo Cartwright
Tekst Rita Tvede Bartolomei

– Mange mennesker sliter med seg selv, og det gir mindreverdighetskomplekser, stress og press. Hver dag er vi vår egen verste fiende, og vi bekymrer oss om hva andre tenker om oss. Den største byrden i den psykiske helsen er oss selv, sier Amo Cartwright (40), som kaller seg selv for suksess-coach. Han har det siste året fått god respons som foredrags- og holder for næringslivet i Sverige. Før coach-karrieren skjøt fart jobbet han som selger i Stockholm, men han har også arbeidet innenfor ungdomsarbeid og i psykiatrien. Han var nettopp hovedsak i Sveriges største bransjemagasin for selgere «Sälj».

Dårlig selvtillit skaper mobbing

Cartwright mener at de menneskene som har det godt med seg, som har en god selvfølelse og selvtillit, ofte behandler andre mennesker best.
– Ved å elske seg selv blir man ikke mer egoistisk, slik mange kan tenke. Man vil faktisk elske andre på en bedre og en mer genuin måte, sier han.
Han sier mobbe-mekanismer blir til mye på grunn av dårlig selvfølelse og selvhat hos den som mobber. Cartwright minner om at hat er en tillært følelse, som også kan avlæres.
– En mobber; enten det er et barn eller en voksen er et menneske som ikke har det bra. En mobber er et menneske som tror at det å være slem mot andre gir tilbake en bedre selvfølelse. Noe som så klart er helt feil, sier Amo.

Verdsett hver dag like mye

Amo Cartwright sier det er vanskelig å få suksess privat og på jobb når man ikke har det godt med seg selv. Et dårlig selvbilde og selvforakt går utover en selv og menneskene man omgås, mener han.
– Å kjenne seg selv godt, gjør at man minsker negativ påvirkning utenfra. Det jeg har kalt for det gyldne tankesett eller the golden mindset, har med positiv innstilling til seg selv og til hver dag å gjøre. Å gjøre det beste ut av enhver situasjon, sier han.

40-åringen gir et enkelt, men effektivt tips til hvordan man øver opp egen takknemlighet: Hvordan man øver opp evnen til daglig positivitet.
– Selv bruker jeg å starte hver morgen med å si til meg selv: «For en flott dag, for en herlig dag. Nå skal jeg gjøre det beste ut av akkurat denne dagen». Å skrive dette mantraet ned på en post-it-lapp og lese den hver morgen et par måneder, kan være en fin måte å få det inn i tankemønsteret sitt på, forteller Amo.

Legg vekk mobiltelefonen

Han sier at mindre bruk av mobiltelefon vil være med på å forbedre din psykiske helse. Og det kan gi deg bedre søvn.
– For lite søvn påvirker hele systemet negativt. Mobiltelefonen er med på å gi deg dårligere søvn, og den må legges unna soverommet. For fem år siden hadde jeg selv store problemer med å sovne, og jeg scrollet med mobiltelefonen og så mye på TV. Etter å ha lagt vekk all elektronikk noen timer før leggetid, sovnet jeg mye raskere, sier han.
Livsstils-coachen mener mennesker i vår vestlige del av verden, bruker mobiltelefonen som en distraksjon – som en beleilig hverdagsflukt. Som resultat blir man lettere distrahert, utilfreds og rastløs.

– Mobiltelefonen gjør noe med dine sosiale relasjoner også, når man hele tiden skal distraheres av meldinger, varsler og evig scrolling. Man er ikke tilstede med menneskene man er sammen med da. De føler seg oversett, ja rett og slett ikke sett eller respektert. I tillegg blir man mentalt sterkere og mer fokusert om man er flinkere til å legge vekk mobilen oftere, sier Cartwright.

Mer info: amocartwright.com/ eller linkedin.com/in/amo-cartwright/

 

WordPress Ads