Søk råd om personlig økonomi for pensjonister

Betalingsanmerkninger og inkassokrav øker mest blant personer over 60 år, viser en rapport fra Lindorff analyse. – Søk hjelp i tide, er rådet fra prosjektleder Carsten O. Five i Økonomitelefonen for pensjonister.

Pensjonistforbundet. Foto: Carsten O. Five
Tekst Kristin Ruud

Rådgivingstelefonen ble startet i 2016 av Pensjonistforbundet med støtte fra NAV. Fra 2018 har Lindorff gått inn som partner i Økonomitelefonen for pensjonister.
– Gjennom Økonomitelefonen kan pensjonister får nøytrale råd om personlig økonomi, arv, skifte og råd om betaling på sykehjem. Både banker og finansieringsinstitusjoner gir råd, men disse rådene kan ikke kalles nøytrale. Mange trenger også noen andre enn familien å snakke med. Det er ikke alltid like lett å fortelle at du sliter økonomisk til barna dine, sier Carsten O. Five.

Vel halvparten av de som tar kontakt med Økonomitelefonen opplever at pensjonen ikke strekker til og ber om råd. Mange har spørsmål rundt ulike låneordninger for å spe på inntekten.
– Mitt klare råd er at ingen pensjonister skal ha dårlig samvittighet for å bruke penger på seg selv. Men det kan være lurt å ikke bruke opp riktig alle pengene. Det bør ha en økonomisk buffer på en sparekonto. Generelt advarer vi mot seniorlån, det er dyre lån med en høy rente. Et alternativ kan være rammelån, sier Five.

Bankene har de siste årene endret utlånspraksis. Selv med svært høy sikkerhet i for eksempel egen bolig er det inntekten som avgjør om du får lån. – Dette kommer overraskende på mange. Pensjon er gjerne lavere enn lønnsinntekten, sier Five.

Tungt å få problemer

Det spesielle for pensjonistene, er at når de først har fått økonomiske problemer, er det mer krevende å komme i balanse igjen enn når du er yngre. Utsiktene til økte inntekter er bedre desto yngre du er. For personer over 60 år er utsiktene til arv gjerne allerede historie, og mange er vant til å ha god økonomi. Det er heller ikke så lett å spe på inntekten med å jobbe ekstra når du blir eldre, som det var i yngre år.

Nå har nesten 18 000 eldre over 66 år betalingsanmerkning, en økning på 70 prosent på fem år. Lindorff venter at tallet vil dobles frem mot 2030 til at i overkant av 40 000 personer over 66 år vil ha en eller flere betalingsanmerkninger.
– Vi får også mange spørsmål til Økonomitelefonen om reglene for bostøtte. Endringene i ordningen gjør at flere pensjonister mister retten til bostøtte, noe spesielt de med lav pensjon og høye bokostnader merker, sier Five.

Gå gjennom økonomien

Noen får økonomiske problemer hvis ektefelle faller fra eller kommer på sykehjem. – Endret sivil status er ofte årsak til økonomiske problemer. Jeg anbefaler pensjonister å ha god oversikt over inntekter og utgifter, og kanskje også sette opp budsjett. Til Økonomitelefonen kommer det mange spørsmål om hytter og forskudd på arv. Mange opplever at det blir krevende å vedlikeholde hus og hytter på alderspensjonen, og da kan det være en god ide å overlate fritidsboligen til arvingene, gjerne med bruksrett for giveren, sier Five. Han understreker at Økonomitelefonen driver rådgiving. Hva den enkelte bestemmer seg for å gjøre er opp til innringeren.

– Vi opplever at mange egentlig har bestemt seg, men trenger en uavhengig tredjepart å diskutere saken med før de bestemmer seg.
Skulle du ha behov for å komme i kontakt med Økonomitelefonen for pensjonister kan du ringe 22 42 73 00 alle virkedager fra klokken 10 til 14.

 

 

WordPress Ads