Derfor er høreapparatet så viktig for eldre

Svekket hørsel innebærer mye mer enn å miste evnen til å oppfatte lyd. For eldre kan et ubehandlet hørselstap øke risikoen for mange andre helseproblemer.

Foto: Anders Hegre
Tekst: Anders Hegre, generalsekretær i HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)

Hørselstap er blant de mest utbredte helseproblemene blant eldre. For mange kommer problemet så gradvis at det tar mange år før de får testet hørselen og får tilbud om høreapparat. Andre vil ikke innse at hørselen er i ferd med å svekkes, eller de tror det er for sent å gjøre noe med saken. I mellomtiden går de glipp av gode samtaler, felleskap og lydopplevelser.

Øker risikoen for demens

I 2020 vil én million nordmenn være hørselshemmet, og den store majoriteten av dem vil naturlig nok være eldre. Forskning viser at nedsatt hørsel påvirker helsen og livskvaliteten blant eldre på mange ulike områder. Når muligheten til å kunne kommunisere med omverdenen stadig blir redusert, øker risikoen for ensomhet, depresjon og kognitiv svikt. Det er påvist en klar sammenheng mellom nedsatt hørsel og ulykker blant eldre. Ubehandlet hørselstap er i tillegg en de viktigste risikofaktorene for å utvikle demens, viser nye studier. Det er derfor viktig at nedsatt hørsel avdekkes og behandles i tide.
Gledelig nok er det slik at 90-95 prosent av alle som får påvist hørselstap kan behandles med høreapparat. I Norge har vi dessuten klare rettigheter når hørselen svikter gjennom Folketrygden. Alle med behov for høreapparat får dette dekket av NAV.

Fokus på eldre

HLF gjennomfører hvert år den nasjonale kampanjen «Hvert Øre Teller» for å skape økt forståelse og kunnskap om det å være hørselshemmet. I årets kampanje setter vi fokus på eldre og helsegevinsten av å oppdage hørselstap så tidlig som mulig.
På vegne av HLF gjennomførte Ipsos i vår en representativ spørreundersøkelse blant nordmenn over 60 år. Undersøkelsen «Eldre og hørsel» viser blant annet at:
• 45 prosent i alderen 60-70 år ikke har testet hørselen sin de siste ti årene
• 16 prosent i samme aldersgruppe har aldri vært til hørselstest, og 29 prosent sier det er over ti år siden forrige test
• 70 prosent av dem som hører dårlig i alderen 60-70 år bruker ikke høreapparat
• 59 prosent i samme aldersgruppe vet ikke at høreapparat er gratis i Norge

Hørselstest for alle 60-åringer

Tallene underbygger HLFs krav om at myndighetene må tilby gratis hørselstest til alle 60- åringer. Kravet har stor oppslutning i befolkningen – hele 84 prosent svarer at de støtter kravet – ifølge Helsepolitisk barometer.

Hørselstesting og bruk av høreapparat vil ha stor gevinst både for den enkelte og for samfunnet, fordi da vil mange seniorer kunne stå lengre i jobb og leve et sosialt aktivt og selvstendig liv. Det er også en kjensgjerning at jo flere år som går med redusert hørsel, jo vanskeligere blir det å venne seg til lyd igjen som høreapparatbruker. Det tar tid å lære å bruke ny teknologi, slik at utstyret kan brukes optimalt.

Må inn i eldrereformen

Det er i dag stort politisk fokus rundt reformen «Leve hele livet», som har som formål å gi eldre en trygg og aktiv alderdom. Vi mener dette blir vanskelig å tilby dersom hørsel ikke prioriteres som satsingsområde av politikerne.

 

 

 

 

WordPress Ads