Sammen for de forfulgte

Mange mennesker blir forfulgt på grunn av sin tro, og Stefanusalliansen gjør et stort arbeid på dette området. Ved å skrive testament kan man tilgodese de hjertesakene man brenner for.

Foto: Kommunikasjonsrådgiver Sindre Røyland i Stefanusalliansen
Tekst Ann-Magrit Berge

Stefanusalliansen ble etablert som Misjon bak Jernteppet i 1967 og endret navn til Stefanusalliansen i 2012. Dette er en misjons- og menneskerettsorganisasjon med særskilt fokus på trosfrihet. Stefanusalliansen er en tverrkirkelig, uavhengig og frivillig organisasjon som i hovedsak finansieres gjennom frivillige gaver.

Samarbeider med mange

Stefanusalliansen arbeid skjer i tråd med internasjonale menneskerettigheter og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, med vekt på retten til tros- og livssynsfrihet. Under mottoet ”sammen for de forfulgte” hjelper og støtter Stefanusalliansen mennesker som undertrykkes for sin tro, spesielt kristne i land der trosfriheten krenkes. Stefanusalliansen samarbeider med lokale partnere i det enkelte land og har ikke egne utsendinger.

Koster penger å drive

– 80 prosent av vår virksomhet finansieres av frivillige gaver fra enkeltindivider. Vi mottar noen midler fra UD og Norad, men disse er låst til konkrete prosjekter. Vi samler inn penger og har appelltjeneste på sms til fordel for enkeltpersoner som trenger hjelp. Mange folk har hjerte for de som er forfulgt og ønsker å støtte arbeidet økonomisk. Vi har vårt eget blad og sender jevnlig ut informasjon, og mange responderer med å gi en gave. Trofaste givere rundt i Norge er våre viktigste støttespillere, sier sier kommunikasjonsrådgiver Sindre Røyland i Stefanusalliansen.

Testamentariske gaver

– Vi får også testamentariske gaver, både store og små beløp, fra folk som har hatt et langvarig engasjement for arbeidet vårt. Dette setter vi veldig stor pris på. Vi anbefaler alle å skrive testament selv om arveloven sikrer at mesteparten går til familien. Barna kommer først og det støtter vi fullt ut, men ofte er det mye igjen som man kan gjøre noe bra med. Det er viktig at testamentet er tydelig på hvem som skal ha hva, ellers kan det oppstå problemer. Hvis folk trenger og ønsker det, hjelper vi med å skaffe uavhengig juridisk bistand.

Dine hjertesaker

– Å skrive et testament er en enorm sjanse til å gjøre noe godt og man kan tilgodese de hjertesakene man brenner for. Vi ser at folk som har fulgt oss over tid og som brenner for å hjelpe de forfulgte, gjerne vil støtte oss gjennom sitt testament, når de ikke selv er her mer. Man behøver ikke gi en veldig stor gave i testamentet, selv mindre beløp utgjør en stor forskjell og kan bety mye, sier Røyland avslutningsvis.

 

 

WordPress Ads