Sterk øking i antall drukningsulykker

Den varme sommeren vi har bak oss, førte til en sterk økning i antallet drukningsulykker. Så langt i år har nesten 30 prosent flere druknet sammenlignet med i fjor. Uten Redningsselskapet og deres mange tiltak for å redde skipbrudne og druknende, kunne det vært mange flere.

Foto: Sofi Lundin. Redningsselskapet
Tekst Jørn Wad

Solfrid Bøe er rådgiver i Redningsselskapet, og hun bekrefter at det har vært en bekymringsfull økning i antallet drukningsulykker i år. Hun er spesielt bekymret over at mange barn og ungdommer har omkommet.
– Årsaksforholdet er nok sammensatt, men god svømmeopplæring er essensielt. Det er også viktig at foreldre holder et ekstra godt øye med barn under bading, sier hun.

Redningsselskapet

– Det har med andre ord vært en tøff sesong for Redningsselskapet?
– Ja, det har dessverre det. Samtidig viser dette hvor viktig det er at vi har en godt utbygget beredskap med 51 redningsskøyter som er klare til å hjelpe når ulykken ute. Vi har hatt flere eksempler på situasjoner som kunne ha utviklet seg til alvorlige ulykker om vi ikke hadde hatt redningsskøyter og folk til å sende ut når det trengs, forklarer Solfrid Bøe.

Likevel er hun tydelig på at det også er svært viktig at man arbeider forebyggende.
– Når vi får slike somre som i år, der flere søker til sjølivets gleder, og også badingen tar seg merkbart opp, er det viktig at både barn og voksne kjenner sjøvettregler og er svømmedyktige. Nå om dagen opplever jo mange at det ikke engang er vann i svømmebassengene, og opplæringen i svømming er ikke god nok på langt nær. Vi i Redningsselskapet har sjøvettdager for skolebarn landet rundt, sommerskoler og akkurat nå er vi i gang med et sjøvett-tilbud i høstferien. Vi håper at slike aktiviteter bidrar både kan forhindre ulykker, og at det får langt mindre tragiske utfall enn vi har sett i år, understreker hun.

Finansiering

– Dermed blir det søknadsskriving på dere utover høsten?
– Nei, det er ikke slik at vi kun er finansiert av staten, slik mange synes å tro. Vi er helt avhengig av at folk støtter opp om oss. Blant annet er vi veldig takknemlig for de mange store og små testamentariske gavene vi får hvert år, sier Solfrid Bøe.
– Slik sett er det altså en forutsetning for at vi skal ha en god redningsberedskap til sjøs at folk flest opplever dette som så viktig at de for eksempel testamenterer penger til dere?
– Finansieringen jobber vi med hele tiden. Når ulykker skjer i dårlig vær for eksempel, er det veldig ofte vi som rykker ut. Jeg pleier å si at «Når andre går inn, rykker vi ut», smiler hun.
Det sier seg selv at dette ikke kan skje uten finansiering. Redningsselskapet drives i stor grad ved at folk gir store eller små beløp til dem hvert eneste år. I tillegg har de RS-lotteriet og et årlig bidrag fra myndighetene – rundt 15 % av inntektene kommer over statsbudsjettet.
– Men bare for å drive de 51 redningsskøytene som vokter hele den lange kysten vår, kreves det hele 630 millioner kroner. Av dette må vi samle inn 420 millioner kroner fra bedrifter, organisasjoner og privatpersoner hvert eneste år. Dette er en formidable oppgave, og kommer i tillegg til det konkrete redningsarbeidet, understreker hun.

Hva kan folk gjøre?

-Dersom noen skulle kjenne at de vil støtte det forebyggende arbeidet våre folk gjør for å lære barna sikkerhet og svømmedyktighet og å holde de 51 redningsskøytene våre i drift, er vi utrolig takknemlig for alle bidrag. Siden vi vet at en del kvier seg for å oppsøke advokat, og kanskje ikke vet hvordan man skal sette opp et testamente, har vi fra Redningsselskapets side gratis bistand til dette. Det betyr at vår juridiske rådgiver kan hjelpe deg helt vederlagsfritt til å sette opp et gyldig testamente for deg. Om du ønsker det, kan du øremerke din gave til spesielle aktiviteter som du brenner for, eller du kan velge å bare donere pengene. I så fall kommer vi til å bruke dem der de trengs mest.
-Men hva skjer om man ikke har så mye penger, men kanskje en eiendom?
-Testamentet behøver ikke bare dreie seg om penger. Man kan testamentere hva som helst av verdier. Og ved å testamentere midler til Redningsselskapet, vil du kunne bidra til at vårt ideelle formel om å redde liv, berge verdier og ikke minst drive med forebyggende virksomhet kan fortsette også i fremtiden. Årets sommer peker jo ganske tydelig i retning av at det heller blir flere oppgaver enn færre i tiden som kommer, sier rådgiver Solfrid Bøe i Redningsselskapet til slutt.

 

Foto: Solfrid Bøe

 

 

WordPress Ads