Å leve med en stoffskiftesykdom

I Norge har 220.000 personer en stoffskiftesykdom. Flest kvinner rammes og man regner med at ti prosent av alle kvinner over 35 år har en stoffskiftesykdom. Dette er blitt en folkesykdom som har eksplodert med 100.000 rammede de siste 14 årene, en økning som tilsvarer 55 prosent i samme periode.

Foto: Generalsekretær Eddy Kjær. Stoffskifteforbundet
Tekst Ann-Magrit Berge

Stoffskifteforbundet ble stiftet i 1990 og er en interesseorganisasjon for personer med sykdommer i skjoldbruskkjertelen. Forbundet fremmer medlemmenes saker i politiske organer, informerer om forskning og arrangerer aktuelle seminarer over hele landet. De sørger for å øke den faktabaserte kunnskapen om stoffskiftesykdommer generelt i befolkningen og i helsevesenet spesielt. Stoffskifteforbundet har i dag 7.500 medlemmer fordelt på 30 lokallag, og antall medlemmer er økende.

– Våre lokallag har ofte arrangementer rundt omkring i hele landet med forelesere og diskusjonsgrupper. I tillegg sender forbundet ut medlemsblad og nyhetsbrev på e-post. Medlemmene har også tilgang til et rettighetssenter av mer juridisk art hvor du gratis kan ringe og få hjelp. Forbundet har som første pasientorganisasjon inngått en bankavtale som omfatter gode betingelser på boliglån, forsikringer og sparing. Dette kan være avgjørende i en vanskelig livssituasjon som kan oppstå når du får en kronisk sykdom, sier generalsekretær Eddy Kjær i Stoffskifteforbundet.

Lavt og høyt stoffskifte

Stoffskiftet er kroppens energibalanse og er livsnødvendige, kjemiske reaksjoner som skjer i alle cellene i kroppen vår. Tre prosent av den voksne befolkningen har lavt stoffskifte, og fem ganger flere kvinner enn menn blir rammet. Dette representerer en økning på 5.000 – 7.000 personer i året. Høyt stoffskifte starter oftest i alderen 20-40 år og rammer 2,5 prosent av voksne kvinner og 0,6 prosent av menn. I tillegg blir ca. 350 personer også hvert år rammet av kreft i skjoldbruskkjertelen.

– Stoffskiftesykdom kan oppdages gjennom en blodprøve hos fastlegen. De fleste som har fått konstatert en stoffskiftesykdom opplever at standard behandling fungerer greit, men det er allikevel en økende andel som foretrekker annen behandling.

Gode råd

– For å leve godt med en stoffskiftesykdom må man regelmessig ta den medisinen legen har foreskrevet. Samtidig har en sunn livsstil forsterkende effekt, for eksempel kosthold, søvn og aktivitet. Det kostholdet som er bra for andre er enda bedre for de med en stoffskiftesykdom. Det er også viktig å følge med på egen sykdom og være oppdatert.
En oppfordring er å bli medlem av Stoffskifteforbundet, slik at man er oppdatert innen politikk, forskning og aktuelle arrangementer, samt få anledning til å møte og snakke med likesinnede om erfaringer fra andre som er rammet eller deres nærmeste, sier Kjær avslutningsvis.

 

 

WordPress Ads