Massasje ved spenningshodepine

Kan massasje redusere omfanget av spenningshodepine? Studier antyder at massasje kan være en medikamentfri metode for å dempe smerteopplevelsen og redusere frekvensen og varighet på anfallene.

Foto: Ellen M. Thorsen. Norges Massasjeforbund.
Tekst Ellen M. Thorsen

Hva er spenningshodepine

Nærmere 80 % av befolkningen opplever spenningshodepine en eller flere ganger i livet, og ca 38 % opplever det årlig.
Symptomene er milde eller moderate trykkende smerter som ikke forverres ved fysisk anstrengelse. Smertene sitter gjerne i tinningene eller stråler fra toppen av hodet og ned i nakken. Smertene er som regel tosidige, og uten aura (forvarsel). Spenningshodepine skiller seg fra migrene ved at symptomene er mildere og av en slik art at man normalt ikke hindres i daglige oppgaver.
Årsaken antas å være muskulære eller psykiske spenninger. Det ser ut til at tilstanden kan utløses eller forverres av stress og søvnmangel.

Forskning

I 2002 ble det publisert en amerikansk studie, som så nærmere på massasje og hyppighet av anfall ved kronisk spenningshodepine(Quinn, Chandler og Moraska: 2002). Studien var liten, men resultatene lovende, og forskerne mener at massasje kan være en effektiv, medikamentfri metode for å redusere hyppigheten og varigheten av spenningshodepine.
I 2013 kom det ut en pilotstudie av et spansk forskerteam, som så på effekten av manuell behandling for cervikogen hodepine (Bodes-Pardo et al., 2013). Cervikogen hodepine er en form for hodepine der man antar at smerten i hodet egentlig stammer fra nakkeområdet, enten fra nakkehvirvlene, mellomvirvelskivene, blodårene eller nervene [5]. Det som er interessant med denne studien er at den fant lovende resultater ved stimulering av aktive triggerpunkt i m. sternocleidomastoideus. Kan dette være overførbart til spenningshodepine?
I 2015 kom det ut en randomisert og kontrollert studie som så på behandling av myofascielle triggerpunkt i nakke og hode ved kronisk spenningshodepine (Moraska et al., 2015). 56 forsøkspersoner mottok 12 behandlinger over 6 uker, med enten massasje eller placebo, samt en gruppe som ikke fikk behandling. Massasjeteknikken som ble brukt var triggerpunktbehandling av nakkemuskulatur (cervical). Resultatene viste at triggerpunktmassasje kan ha positiv effekt på spenningshodepine.

Avslutning

Det er behov for mer omfattende forskning på emnet, men det kan så langt se ut til at massasje, og da særlig med fokus på triggerpunkt, kan virke lindrende på spenningshodepine ved å redusere smerteopplevelsen, samt å dempe hyppighet og varighet av anfallene. I tillegg er dette en behagelig og medikamentfri metode, fri for bivirkninger.
Originalartikkel i fullversjon og med kildehenvisninger er tilgjengelig på www.massasjeforbundet.no under artikler.

Velg en godkjent massør/massasjeterapeut

Norges Massasjeforbund kvalitets sikrer skoler, utdanning og medlemmer, og stiller Norges høyeste krav til massasjebehandling.

 

 

WordPress Ads