Pass på tennene dine – og helsen din!

-For noen tiår siden var det ganske vanlig med tannproteser, eller gebiss, som det populært sagt ble kalt. Dette har endret seg kraftig, slik at fyllinger, kroner og broer har erstattet protesene. Det betyr imidlertid ikke at man kan ta det lettere med tannpussen: Snarere tvert imot. God tannpuss betyr god helse.

Foto: ORIS Dental. Arild Aarnseth
Tekst Jørn Wad

Tannlege Arild Aarnseth ved ORIS Dental forteller til «Livsstil og Helse» at eldre kan spare seg selv for mange helseutfordringer ved en bedre tannhygiene. Undersøkelser viser til og med at andre sykdommer, for eksempel lungebetennelse, kan oppstå som følge av en tannhygiene som ikke er god nok. Spesielt mennesker med nedsatt allmentilstand eller immunforsvar vil være utsatt.
ORIS Dental er den nest største tannklinikk-kjeden i Norge, som har totalt 15 tannklinikker spredd over hele landet, og med hovedkontor i Trondheim. Til sammen sysselsetter kjeden om lag 350 ansatte.

Varierende

-Hva er det som avgjør tannhelsen vår?
-Vi er alle forskjellige, og det gjelder også hvilken tannhelse vi har, eller kanskje eller hvilken tannhelse vi er disponert for å ha. Likevel er det mye vi kan gjøre selv for å opprettholde en god tannhelse, og dette blir viktigere desto eldre man blir: Kosthold har lenge vært kjent som en viktig faktor. I tillegg er det viktig at man rengjør tennene skikkelig, og at dette innarbeides som gode vaner. Når det er sagt, påvirker også tidligere tannproblematikk hvilken tannhelse man har når man kommer litt opp i årene. Røyking har også en tendens til å påvirke helsetilstanden vår, også når det gjelder tannhelsen, eller nærmere bestemt tannkjøttet. Det er ikke uvanlig at godt voksne pasienter opplever betennelser i munnhulen som følge av røyking, slår han fast.
-Kan dere komme med råd og vink til pasientene deres på dette feltet?

-Ja, vi driver ikke bare med behandling av skader. Like viktig er det å hjelpe pasientene våre med å ta vare på tennene sine for fremtiden, og hos oss kan man være trygg på at man får gode råd om hvordan man kan ta vare på tennene sine – med utgangspunkt i den tannstatus man har når man begynner som pasient hos oss.
-Den som har levet en stund, har kanskje vokst opp i en tid da det var mindre fokus på tannhelse enn det er i dag?
-Vi ser jo at det er stor variasjon når det gjelder tannhelsen hos personer som nærmer seg pensjonsalderen. Det som er viktig, er å «ta tak» så raskt som mulig, og både reparere de skader som eventuelt har oppstått, og samtidig arbeide forebyggende. Som pasient hos oss vil man få et tilbud som er tilpasset den enkelte, og altså kunne ta vare på sine tannhelse-utfordringer for fremtiden, forteller han.

Tannskader

-Hva er det som skaper mest problemer for tannhelsen?
-Som sagt er det kosthold og rengjøring av tennene som er de viktigste årsaker til eventuelle problemer. Hvor raskt de oppstår, og hvor alvorlig problemene blir, varierer fra person til person. Karies, eller tannråte, er den avgjort viktigste årsaken til folks problemer med tannhelsen, spesielt i godt voksen alder.
-Men da er det kanskje for sent å gjøre noe med det, og mange gir litt opp?
-Det synes jeg ikke man skal gjøre, sier han med ettertrykk: Det er viktig å ta utgangspunkt i de tennene man har, og få hjelp av sin tannlege med de tiltak som er nødvendig for å få tilbake en best mulig tannhelse. Mens man tidligere så at mange tok skrittet helt ut og fikk en protese, er en moderne tannbehandling så skånsom som mulig, vi har god smertelindring under behandlingen, og vi ønsker å gjøre så små inngrep i pasientens munn som mulig. Fyllinger skal være så små som mulig, og kroner, implantat og broer skal ikke være mer og oftere til stede enn høyst nødvendig, slår han fast.
-Hva med økonomien i dette, for tannbehandling dekkes jo som regel ikke av det offentlige?
-Nei, det er langt fra alle som kan få dekket sin tannbehandling hos HELFO, og enkelte kvier seg nok derfor for å gå til sin tannlege og ta fatt på behandlingen. Jeg vil likevel oppfordre alle over 60 år til å ta turen innom sin tannlege for å få hjelp til å sette opp en behandlingsplan, og ikke minst komme inn i bedre rutiner for å ta vare på tennene sine. Det er jo slik at når skadene ved karies først er der, forsvinner de ikke av seg selv. Og dersom man ikke gjør noen grep med sitt kosthold og sin rengjøring av tennene, vil det bare oppstå større skader etter hvert. I tillegg har man jo det faktum at man ved økende alder også kan være avhengig av medisiner. Enkelte medisiner kan føre til økt munntørrhet, noe som igjen fører til en større risiko for karies. Her kan også tannlegen komme med råd og vink for tiltak som kan redusere risikoen, forklarer Aarnseth til slutt.

 

 

 

WordPress Ads