Viktigst av alt: Snakk sammen

-Det aller viktigste du kan gjøre, er å snakke med barn og familie – alle rundt deg – om du ønsker å testamentere en del av arven etter deg til en sak du er opptatt av. På den måten unngås veldig mye problemer for alle – både de etterlatte og saken som er blitt tilgodesett.

Foto: iStockphoto
Tekst Jørn Wad

Det er generalsekretær Siri Nodland i Norges Innsamlingsråd som sier dette til Senior. Hun leder en bransjeorganisasjon med 97 medlemsorganisasjoner, og kan fortelle at det nå er andre året på rad at 36 organisasjoner har gått sammen om en nasjonal holdningskampanje på testamentariske gaver til ideelle organisasjoner. Disse har stor bredde i sine formål; Alt fra bedre nødhjelp, helseorganisasjoner, til utdanning, miljøvern, dyrevern eller arbeid for menneskerettigheter.
-Men det er ikke alltid de etterlatte er inneforstått med det den som har skrevet testamente har ønsket?
-Nei, det hender alt for ofte, og det er sterkt beklagelig. Derfor er vi alle sammen opptatt av at flest mulig snakker med dem rundt seg om hva de har planer om, slik at alle er godt informert om det som kommer til å skje. Dermed er det ingen som vil føle at de blir frarøvet rettmessig arv.

Velordnet

-Vi nyter alle godt av å leve i et land som har et velordnet velferdssystem. Velferdssystemet er imidlertid avhengig av at norske organisasjoner tar oppdrag som staten ikke gjør selv. Pengestøtten organisasjonene får av staten dekker bare deler av virksomheten, og organisasjonene må selv stå for de resterende kostnadene.
-Hvordan er det så organisasjonene får sine inntekter?
-Testamentariske gaver er en viktig inntektskilde for ideelle organisasjoner. En slik gave kan for eksempel finansiere et forskningsprosjekt på kreft, brønner og rent vann, nye hjertestartere, redningsskøyter eller beskyttelse av dyr og miljø. Mange har en hjertesak de har fulgt hele livet, og de ønsker at arbeidet med denne skal fortsette etter egen bortgang
-Men det er vel ikke slik at man kan testamentere vekk alt man eier, slik at arvingene ikke blir tilgodesett?
-Nei, og pliktdelsarven ivaretar arvingene på en god måte. Når denne er fordelt kan du disponere resten av arven din slik du ønsker. Nylig ble denne pliktandelsarven økt fra 1 million til halvannen million kroner. Det var til og med et forslag om at pliktandelen skulle være 2,4 millioner, men dette ble ikke vedtatt.
-Hvorfor kommer denne reguleringen av loven nå?
-det har i grunnen ikke vært behov for noen slik regulering tidligere, fordi vi fram til en gang på 70-talle ikke hadde så mye å gi videre til kommende slekter. Nå er imidlertid den økonomiske situasjonen blitt noe endret. Vi har mer å gi videre-, Ofte er barna godt etablert med egne familier og eiendommer når foreldregenerasjonen går bort.

Konflikter

-Er det ofte konflikter mellom etterlatte og organisasjoner eller andre som er tilgodesett?
-Ja, dessverre ser vi en del av dette. Derfor anbefaler vi å snakke med dine nærmeste om hva du ønsker skal skje med din arv. Da unngår man konflikter i etterkant.
-Hva er det man bestrider? At testamentet er gyldig, for eksempel?
-Det kan vare flere ting, men det finnes regler for at et testament skal være gyldig. Blant annet må du ha to vitner over 18 år.
-Hvilket råd vil du gi til dem som vurdere å lage et testamente som er øremerket til sin hjertesak. Er det noe man bør tenke spesielt på?
-Du kan gjerne øremerke til din hjertesak, men det er viktig å tenke på at organisasjonenes behov kan endre seg over tid. Det kan hende at et prosjekt blir fullført og da er det fint om organisasjonen kan plassere pengene der de trengs mest.

Fakta:

  • Ca 75 milliarder kroner bytter hender mellom generasjoner hvert år.
  • Kun 10 prosent av befolkningen skriver et testament. Av disse inkluderer fire prosent en gave til en ideell organisasjon.
  • Det vil si 0,4 prosent av befolkningen.
  • I Norge har vi klart å normalisere det å snakke om organdonasjon, men ikke det å snakke om testament og testamentariske gaver.
  • 2018 var startskuddet på en felles holdningskampanje på testamentariske gaver til ideelle organisasjoner i regi av Norges Innsamlingsråd. Lenke til kampanjesiden her: https://www.detgodetestament.no
WordPress Ads