Drømmebolig eller byggeprosjekt – Byggmann hjelper deg

Å bygge er både spennende og krevende. Om du skal bygge nytt eller restaurere, kan Byggmann hjelpe deg gjennom hele prosessen.

Foto: Boligen Estoril fra Byggmann
Tekst Gunn Iren Kleppe

Byggmann er en av Norges største boligkjeder av frittstående byggefirmaer. Forhandlere finner du over hele landet, som kan hjelpe deg med alle typer nybygg. Mange av forhandlerne er også viktige aktører i sine markeder innen påbygg, rehabilitering og utvikling av større flermannsboligprosjekter.
– Med denne bakgrunnen har våre forhandlere og kjeden en kunnskap der de kan veilede kunden trygt gjennom hele byggeprosjektet, fra idéen oppstår, til byggverket står der og kan tas i bruk, sier kjededirektør Knut Egil Nordstrand hos Byggmann Gruppen AS.
Skal du bygge enebolig, finner du et stort utvalg av både moderne og klassiske hustyper i Byggmanns nyeste katalog. Kanskje finner du drømmeboligen der. Hvis ikke, kan du bruke katalogen som utgangspunkt og inspirasjon. Når de har fått dannet seg et bilde av hva du ønsker, kan Byggmanns arkitekter skissere opp bygget slik at det er tilpasset både dine ønsker og forholdene på og rundt tomten.

Andre typer bygg

Byggmann har også kolleksjoner med ferdigtegnede flermannsboliger, fritidsboliger, og garasjer. Også her finner du et variert utvalg av moderne og tradisjonelle modeller, om du ikke ønsker å tegne nytt.
– Vi følger godt med på nye trender i markedet, og derfor oppdaterer vi jevnlig våre modeller, slik at vi alltid kan tilby et godt og tidsriktig utvalg til kundene, sier Nordstrand.
Videre er Byggmanns forhandlere erfarne innen påbygging og rehabilitering. Som eksempel har en av Byggmanns forhandlere deltatt i restaureringen av Baroniet i Rosendal.
– Håndverket holdes i hevd av våre forhandlere, understreker han.
Dessuten har Byggmann-kjeden egen fabrikk på Vigra der de produserer precut, elementer og takstoler. Det betyr at man får et tett og tørt bygg raskere enn hva man ville hatt ved konvensjonell bygging.
Når det kommer til byggeprosjekter, er det nødvendig med profesjonell hjelp. Prosjektering og regulering er tidkrevende prosesser der ofte mange parter skal involveres.
– Våre arkitekter hjelper kunder over hele landet med prosjekter i ulike størrelser. Det kan være alt fra garasjer, hytter og eneboliger til større boligkompleks og næringsbygg. De hjelper med byggesøknad og prosjektering og utfører stadig oftere oppdrag med planregulering og utforming av større boligfelt, forteller Nordstrand.

Hytten Lepsøy fra Byggmann
Verktøy, kunnskap og erfaring

Forhandlerne står ikke alene. De har kjedens støtteapparat i ryggen bestående av et kompetansesenter med over 30 engasjerte medarbeidere på hovedkontoret, noe som til syvende og sist kommer kundene til gode. Kjeden har gjennom 30 år utarbeidet et komplett system som fungerer som en god støtte i byggearbeidet.
– Her er vi pådriver for at våre forhandlere skal komme i mål med fornøyde kunder og et godt byggeri. Som kjede er det vår oppgave å følge med på regler og holde verktøyene oppdatert og i henhold til lover og regler, fortsetter Nordstrand.
– Folk bor på forskjellige steder og har ulike ønsker. Vi er opptatt av at uansett hva du har av ønsker og behov i en bolig, skal du kunne finne det hos oss. Du vil få arbeidet gjennomført av en håndverker som er etablert i nærheten og som har lokalkunnskap om ditt område. Dermed skulle alle forutsetninger være til stede for å kunne kommunisere godt med vedkommende, påpeker han.
– Våre forhandlere skal være her i morgen, neste år, og årene fremover. Satser du på en av våre forhandlere, skal du vite at du er trygg. Du får det huset du alltid har drømt om, til en pris du kan leve godt med.

Nye trender

Lovverk, byggemetoder og kundekrav setter rammene for fremtidens bygg og trender. Gjennom lovverket har bygg på generell basis blitt bedre og mer energieffektive.
– Økt bruk av miljøvennlige produkter er noe bransjen har fokus på. Smarthusteknologi har blitt et begrep, og er et sikkert tegn på at vi er i digitaliseringens verden. Ved å benytte seg av slike løsninger kan man bo lenger i huset man har bygget, og tilpasse boligen etter hvert som behovene endres. Vi som kjede må følge godt med på dette og være pådrivere for gode løsninger, avslutter Nordstrand.

 

Smedhagen Park av Byggmann

 

WordPress Ads