Hvilke lover regulerer eiendomsfaget i Spania og hva kan jeg kreve av dokumentasjon

StartGroups Christofer Fogelberg sier meglerfirmaet ønsker å være med på å heve standarden for spanske eiendomsmeglere. Etter at lisenskravet til meglere ble fjernet for 20 år siden, har det dukket opp flere useriøse aktører.

Foto: StartGroup
Tekst Rita Tvede Bartolomei

– I 2000 ble lisenskravet for meglere fjernet i Spania. Tanken bak liberaliseringen var at markedet ville bli mer dynamisk med flere aktører. Men det er jeg virkelig ikke sikker på om ble realiteten etter reformen. I prinsippet kan hvem som helst fungere som megler i Spania, og det gir selvfølgelig varierte resultater for forbrukerne. Ofte får forbrukeren råd som helt mangler rot i virkeligheten og kan føre til store økonomiske tap for dem. I dag er det frivillig for en megler å ha lisens fra eksempelvis API eller GIPE, som tilsvarer Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), sier Christofer Fogelberg, daglig leder og autorisert megler for StartGroup.
I november 2019 ble han valgt som rådgivende direktør for det internasjonale bransjebyrået Association of International Property Professionals, (AIPP), som vil utvikle en ny standard for internasjonale eiendomsmeglere. Alle StartGroups eiendomsmeglere har GIPE-lisens, og er medlemmer av European Real Estate Professions Organization (CEPI). StartGroup er et svensk-nederlandsk selskap, som ble grunnlagt i 2003. De har kontor i Calahonda; 35 kilometer fra flyplassen i Málaga.

Spør deg selv: Er dette en seriøs eiendomsmegler?

Meglerfirmaet formidler alle typer boliger på Costa del Sol: Leiligheter, rekkehus og villaer. De har rundt 400 boliger til salgs i egen portefølje. Fogelberg er overrasket over at så mange forbrukere kjøper bolig fra «meglere» som ikke engang snakker spansk, og som kanskje kun har operert i Spania i kort tid.
– Ville du kjøpt et hus i Sverige av en person som ikke snakket språket og ikke hadde reelle kvalifikasjoner? De siste årene har skandinaviske meglere vokst opp som sopp fra jorden. Byen Fuengirola har nå flere svenske megler-kontorer enn apoteker. Men til tross for flere useriøse eiendomsmeglere, er det mange fantastisk talentfulle, svensktalende meglere over hele solkysten. Vær på utkikk etter meglere med API- eller GIPE-lisens, så vel som de som har vært aktive lenge, både før og etter finanskrisen, sier Fogelberg.
StartGroup er et av få meglerfirmaer i Spania som kan tilby kundene assistanse på en rekke andre språk enn spansk: Engelsk, svensk, nederlandsk, tysk, fransk og russisk.
– Selv om selve lisenskravet er fjernet, er det selvfølgelig flere lover som meglere må følge: Både nasjonale lover og lover for den spanske regionen Andalucía, sier han.
StartGroups ansatte er eksternt opplært i andalusisk lov om fast eiendom (Decreto 218/2005), spanske (ley 15/1999) og EUs GDPR, samt spansk lov om forebygging av hvitvasking (ley 10/2019 R.D. 304 2014). Meglerfirmaet har full ansvarsforsikring.

Hvilken informasjon kan jeg kreve at megleren legger frem?

Først og fremst må megleren overholde Andalucian Law of 218/2005, som for øvrig er den strengeste paragrafen av denne typen i Spania, forklarer Fogelberg.
– Loven omhandler hvilken type informasjon megleren må skaffe seg, samt hvordan den blir presentert for forbrukeren. Tanken bak denne loven er at forbrukeren skal få riktig og tilstrekkelig informasjon for å kunne ta den riktige kjøpsavgjørelsen. Å kjøpe et hjem er en stor sak for folk flest, og kan få alvorlige konsekvenser hvis feil beslutning blir tatt på grunn av mangelfull informasjon, sier han.

Christofer Fogelberg forteller at eiendomsmegleren må informere – og kunne dokumentere, alle faste kostnader ved boligkjøpet: Slik som lokale skatter og tilknytningsgebyr.
– De må dokumentere hvordan eiendommen er registrert og om det er forpliktelser via et utdrag fra eiendomsregisteret – som maksimalt er 3 måneder gammelt. De må også ha energisertifikater og informere om kostnadene som påløper ved kjøpet. Dette kan være utgifter til notarius, registrering, skatter og avgifter. Reglene er strenge for hvordan disse skal presenteres for kunden, og all informasjon må være på spansk, sier han.

Megleren må også overholde den europeiske personvernloven, GDPR 2016/679, og den spanske personvernloven LOPD (Ley 15/1999). Christofer Fogelberg sier at det beste rådet han kan gi nordmenn og skandinaver som ønsker bolig på Costa del Sol, er å velge en erfaren, lisensiert megler som har mange egne salgsoppdrag i porteføljen.
– Seriøse meglere vil i tillegg gi deg service og hjelp i årene etter kjøpet, sier han.

 

WordPress Ads