Vi har fokus på å gjøre pasientene helt friske

Vi har vært aktive i Norge siden 2012, og har opparbeidet oss en solid erfaring med norske pasienter. Vår behandling er topp moderne, og lagt opp til å gjøre pasientene helt friske. Nå utvider vi i Norge, og åpner ny klinikk på Bryn i Oslo.

Foto: Euromed
Tekst Jørn Wad

Thomas Nosowski i Euromed AS forteller at en rekke pasienter har snakket med ham i den siste tiden om at de har opplevd seg som de reneste «svingdørspasienter» i det norske tannhelsesystemet, men at de straks kjente seg mer ivaretatt når de ble pasienter hos Euromed.

Moderne

-Hva tror du det kan komme av at pasientene føler det slik, Nosowski?
– Vi behandler hele pasientens, dvs tar sikte på å gjøre pasienten mest mulig frisk slik at pasientens unngår gjentagende problemer i fremtiden. Dette kombinert med omsorgsfullt, engasjert og svært kompetent personale skaper en trygg behandlingssituasjon som også gir topp behandlingsresultater. Det vi registrerer, er en sterk vekst av norske pasienter som ønsker å få sin tannhelse bedret ved behandling i Polen. Dette synes vi så klart er veldig positivt, men siden pasientene ofte kommer til oss for å få utført relativt omfattende reparasjoner som krever mye av både tannhelsepersonell, utstyr og pasienten selv, er det hyggelig at så mange har positive opplevelser hos oss i Polen. Men mange kommer også til oss med langt mindre behov for tannbehandling, og blant annet derfor har vi også nå etablert oss med klinikk i Norge. Det gjør vi fordi det jo fra tid til annen vil være noe «småtteri» man har behov for å få utført hos sin tannlege, og da ønsker vi å tilby dette med minst mulig reisevei. Dermed kan vi skreddersy en behandling for hver enkelt pasients behov, og fden kan dels foregå i Polen, og dels i Norge.
-Hvor reiser pasientene fra, når de skal på behandling hos Euromed?
-Vi har direkte avganger fra 11 flyplasser i Norge, og dermed svært enkelt å nå våre klinikker i Polen. En times flytur, og du er klar til å møte våre topp utstyrte klinikker der. Du blir hentet på flyplassen, og er dermed sikret en behagelig reise helt fram til behandlingen kan starte.

Høyteknologi

-Er det prisen eller kvaliteten som gjør at stadig flere nordmenn velger Euromed som sitt tannlegesenter?
-Dersom du også hadde løftet fram servicegrad, så ville jeg lett kunne ha sagt «alle tre». Men det er nok et faktum at en lavere samlet pris kombinert med at pasienten faktisk blir frisk, som gjør utslaget. At vi så har satset på topp moderne utstyr, og personell som både kan sitt fag og er gode til å behandle mennesker, har gjort at vi ikke bare har mange svært fornøyde pasienter, men også får et voksende antall pasienter fra fordi folk har hørt om at naboer eller slektninger har hatt så positive erfaringer med oss.
-Har du inntrykk av at folk flest er klar over hvor teknisk avansert behandling som vil møte dem i Polen?
-For en del år siden var dette nok en utfordring, fordi mange tenkte seg at siden kostnadsnivået var lavere, ville man ikke få fullgod behandling, eller det til og med ville være dårligere utstyrte tannleger som behandlet dem. Men det har vi ikke hatt tilbakemeldinger om i det hele tatt. Når folk har sett på hjemmesidene våre, snakket med andre pasienter og kanskje tatt turen for den første undersøkelse og forslag til behandling, så er de overbevist. Derfor har vi da også økt jevnt og trutt siden etableringen, og det er også denne tryggheten og følelsen av problemfri behandling som ligger til grunn for vår etablering i Oslo, slår han fast.

Osloklinikken

-Du nevnte at den norske klinikken er plassert på Bryn i Oslo. Betyr det at det stort sett er Oslofolk dere satser på?
-Neida, på ingen måte. Men vi regner med at de største pasientgruppene vil komme fra østlandsområdet.
-Dermed er det bare å gjøre en avtale?
-Det første man kan gjøre, er jo å sjekke ut hjemmesiden vår, og dernest kanskje snakke med noen som har sagt ja til å være referanser. Vår erfaring er at kommer de først til behandling hos vårt tannhelsepersonell, ønsker de ingen andre løsninger, sier en stolt Thomas Nosowski i Euromed AS.

 

Foto: Euromed
WordPress Ads