Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte

Regjeringen endret 1. mars reglene i folketrygden vedrørende yrkesskade. Endringen er ment å sikre de økonomiske rettighetene til helsepersonell som smittes av korona viruset på jobb. Endringen får solid støtte fra kommunal sektor.    

  

Foto: iStockphoto
Tekst Redaksjonen

I bekjempelsen av koronaviruset står helsepersonell i første rekke. Helsepersonell utsetter seg selv for smitte, for fellesskapets beste. Covid-19 var tidligere ikke på listen over sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom, og ga derfor heller ikke rett til yrkeserstatning. Regelendringen, som trådte i kraft 1.mars 2020, innebærer at helsepersonell som smittes på jobb dekkes av yrkesskadeforsikringen. De nye reglene gjelder også for yrkesskadeforsikringsloven. 

– Vi vet enda lite om ettervirkningen av koronaviruset, og det er derfor viktig å få på plass gode sikkerhetsordninger for de som i spesielt stor grad utsettes for smitten, sier sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. De nye reglene vil for eksempel innebære at helsepersonell som smittes på jobb og får alvorlige komplikasjoner, vil ha mulighet til å få full erstatning for eventuelle økonomiske tap. 

Les mer om yrkesskader og yrkesskadeerstatning

Endringen får støtte fra KS. – I kommunal sektor er det svært mange arbeidstakere som utfører kritiske samfunnsfunksjoner. Disse arbeidstakerne må være trygge på at de er sikret økonomisk. Det var derfor nødvendig at dette regelverket ble endret, og det er positivt at regjeringen raskt har besluttet denne endringen, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.  

Reglene omfatter først og fremst ansatte i helsevesenet. Det er imidlertid lagt opp til at regelendringene også skal gjelde andre yrker der det er særskilt sykdoms- eller smittefare. Det samme gjelder arbeidsområder der ansatte lett kan komme i kontakt med smittede.  

Som en del av den nasjonale dugnaden er det mange som fortsatt har hjemmekontor. Regjeringen har gjort det klart at yrkesskadeforsikringen også dekker hjemmekontoret, på lik måte som om du skulle vært på arbeidsplassen. Forsikringen gjelder innenfor den normale arbeidstiden og i det rommet du jobber hjemme.

 

 

 

WordPress Ads