​Eldre til teknologibransjen: – Ta oss med på råd!

9 av 10 eldre vil bo hjemme så lenge som mulig, og er åpen for økt bruk av teknologi i hverdagen. Det viser ny undersøkelse gjennomført av Huseierne og Pensjonistforbundet. Men dagens teknologi er ikke godt nok tilpasset en aldrende befolkning.

Eldre vil bli tatt med på råd når teknologien utvikles – og de ønsker seg forståelige og enkle bruksanvisninger. – Det bør være mulig å gjennomføre, mener Huseierne og Pensjonistforbundet.    Foto: iStockphoto

Eldre vil bli tatt med på råd når teknologien utvikles – og de ønsker seg forståelige og enkle bruksanvisninger. Det bør absolutt være mulig å gjennomføre, mener Huseierne og Pensjonistforbundet.
Rapporten om eldre og teknologi viser at 94 % ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Det gir noen muligheter – og utfordringer. Vi oppfordrer bransjen til å være mer bevisst på denne målgruppen – og vi vil gjerne bidra til å øke bruken av gode og kreative løsninger, som våre medlemmer enkelt kan ta i bruk i hjemmene sine.

Vanlig teknologi til vanlige folk

Flertallet i medlemsundersøkelsen kjenner godt til teknologi som treningsapper, innbruddsvarsling, digitale kalendre og robotstøvsugere, mens velferdsteknologiske hjelpemidler som elektroniske medisindispensere er mindre kjent. Dette viser at det er den helt ordinære teknologien som fortsatt er viktigst når man blir eldre, og kun et fåtall trenger medisinsk teknologi før de blir veldig gamle.

– Teknologien folk flest bruker i hverdagen må være funksjonell og enkel i bruk. Å ha en feilfri internettforbindelse eller en TV som ikke svikter når det er uvær er kjempeviktig. Den teknologien folk flest tar i bruk for å gjøre hverdagen litt enklere, kan ofte ha en enda større betydning for eldre, og verdien av å forenkle hverdagsoppgaver som støvsuging og gressklipping øker når det betyr at du får flere år i egen bolig, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Motivasjonen er på plass

Mange eldre har en smarttelefon eller tilgang til internett. Her er selvsagt tallene høyere blant de yngre eldre enn de som har passert 85 år, men det er likevel tall som viser at flere vil tåle overgangen fra analoge til digitale løsninger.

– Potensialet er stort, eldre er kompetente og interesserte og vil gjerne ta i bruk teknologi som forenkler hverdagen i eget hjem, sier generalsekretær Harald O. Norman i Pensjonistforbundet. Han er godt kjent med temaene som løftes i rapporten, som viser at det er stor optimisme knyttet til bruken av teknologi blant de eldre.

– Utfordringen oppstår når vi som er vokst opp i en «analog hverdag» møter apper og dingser som er tilrettelagt for de som er vokst opp med nettbrett og GPS, fortsetter Norman. Han viser til at mange sliter med å forstå det tekniske språket som følger med teknologien.

Bruksanvisning på gresk?

Selv om 9 av 10 er optimistiske til at teknologi kan bidra til at de kan bo lenger i egen bolig, svarer over halvparten at de ikke vil ta i bruk teknologi om den ikke kommer med gode brukerveiledninger eller kundeservice. Et gjennomgående ønske er forståelige bruksanvisninger uten vanskelig språk.

– Det er såre enkelt. Bruksanvisninger er ofte kun på engelsk, eller på et uforståelig fagspråk, som ikke bare eldre sliter med å forstå. Det kunne like gjerne stått på gresk, sier Harald O. Norman i Pensjonistforbundet, som mener en forenkling vil komme alle til gode.

Oppfordringer til bransjen

Undersøkelsen fra Huseierne og Pensjonistforbundet peker på en rekke tiltak som kan bidra til å gjøre hverdagen enklere for eldre, og gjøre at teknologien kan være med på å bidra til at flest mulig får bo hjemme lengst mulig. De tre viktigste rådene er:

  • Gode bruksanvisninger på papir som er skrevet på forståelig norsk og som tar utgangspunkt i brukerens livssituasjon
  • Øke kjennskapen til den enkle og lett tilgjengelige teknologien – skreddersydde løsninger er ikke alltid å foretrekke.
  • Hjelp og støtte til bruk og installasjon er nødvendig for mange, det samme er god kundeveiledning over telefon.

Vårt håp er at bransjen vil ta disse rådene på alvor, og involvere den økende bruker- og kundegruppen eldre i det videre arbeidet. Det må til for å lykkes med intensjonen om at alle skal bo lengst mulig i eget hjem. 

 

 

 

WordPress Ads