Årets prisvinner er professor Gülen Arslan Lied

Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi deles i år ut til Gülen Arsland Lied. Prisen er på kroner 50 000,-, og deles årlig ut til en forsker innen astma- og allergisykdom.

Foto: iStockphoto

Gülen Arslan Lied får prisen for sin innsats på området matallergi og intoleranse. Prisvinneren er en aktiv forsker, med bred kompetanse innen allergi, glutenintoleranse, ernæring, tarmbakterier og funksjonelle mage-tarm sykdommer. I løpet av kort tid har Lied oppnådd betydelig kompetanse- og forskningsbakgrunn innen et felt som blir stadig viktigere. Dette lå til grunn for Norges Astma- og Allergiforbund sin vurdering. 

Lied er den første spesialisten innen både gastroenterologi og allergologi i Norge. Kompetansen benytter hun til å undersøke rollen til mage-tarm-systemet og tarmbakterier ved utvikling av allergi og gastrointestinale plager. 

Lied er professor og leder for Senter for Ernæring ved Universitet i Bergen. Hun er samtidig  overlege ved Seksjon for klinisk spesialallergologi og Seksjon for gastroenterologi ved Haukeland Universitetssykehus. Hun har de siste årene gjennomført et solid stykke forskningsarbeid innen allergi og intoleranser. Prisvinneren er spesielt opptatt av at pasienter med mage- og tarmplager som er relatert til mat, oppsøker lege for å kartlegge eventuelle matallergier eller intoleranser på en grundig måte. 

Lied ser nå frem til å kunne forske mer på tarmmikrobiotas rolle ved utvikling av allergi og intoleranser, funksjonelle gastrointestinale sykdommer og kosthold-mikrobiota-interaksjoner. Hun ønsker også å undersøke terapeutiske metoder for manipulering av tarmflora.    

Les mer om tildelingen på nettsiden til Norges Astma- og Allergiforbund

Les mer om astma og andre folkesykdommer på Helsestart.no

WordPress Ads