BENSKJØRHET RAMMER MANGE NORDMENN

HAR DU SYKDOMMEN 4 AV 5 IKKE FÅR BEHANDLING FOR? 300 000 nordmenn er rammet av benskjørhet (osteoporose), en skjelettsykdom som gir større risiko for brudd. Osteoporose gir også økt dødelighet og svekket livskvalitet for veldig mange mennesker i Norge.

FRISK OG SYK KNOKKEL – Frisk knokkel til venstre og knokkel med osteoporose til høyre. Illustrasjon – NOF.
Tekst: Rita Tvede Bartolomei

Jan Arvid Dolve i Norsk Osteoporoseforbund (NOF) sier både folk flest og helsepersonell mangler kunnskap om sykdommen.

Osteoporose, som på folkemunne kalles benskjørhet, gjør benstrukturen i kroppen mer porøs (flere hulrom i benvevet). Mer porøse knokler i kroppen, gjør den mer utsatt for brudd, og sykdommen er kronisk.

Rundt hver femte mann over 60 år, og hver tredje kvinne over 50 år, får benskjørhet i Norge. I tillegg kan både yngre og eldre mennesker utvikle osteoporose på grunn av medisiner de må ta på grunn av helt andre sykdommer (slik som KOLS, kreft, hormonforstyrrelser eller autoimmune sykdommer). Andre taper benvev fordi de har sykdommer som gir lavt opptak av næringsstoffer (slik som Crohns sykdom, cøliaki, bulimi og anoreksi). De siste to gruppene, som har osteoporose som en følgesykdom av sin primærsykdom eller medisinering, får ikke alltid god nok oppfølging av benskjørheten, sier generalsekretær i Norsk Osteoporoseforbund (NOF), Jan Arvid Dolve. NOF er landsomfattende og partipolitisk uavhengig, og er en interesseorganisasjon og et pasientforbund.

 

En stille sykdom først: Men gir alltid stor risiko for brudd

Osteoporose kan for mange mennesker være en stille og usynlig sykdom i starten, helt uten symptomer. Det gjør sykdommen spesielt lunefull, og de første tegn på at osteoporose utvikler seg, er et brudd.

Slik som håndleddsbrudd, sammenfallsbrudd i ryggvirvlene eller et hoftebrudd. Ved ryggbrudd oppleves sterke akutte smerter som alltid må tas på alvor, men slike brudd kan også være symptomfrie og tap av høyde er et sikkert signal som aldri skal ignoreres. Man må da kontakte fastlegen og bli henvist til en bentetthetsmåling (DXA-måling) og få tett oppfølging, sier Dolve.

Osteoporose rammer så mange som 35 prosent av den norske befolkning og sykdommen øker dødeligheten med 30 prosent: Norge bruker 10 milliarder kroner hvert år på kostnader til bruddbehandling. Selv om benskjørhet er en utbredt sykdom i Norge, får så mange som 4 av 5 nordmenn ingen behandling for sin benskjørhet.

Når vi nå får flere eldre mennesker i Norge, betyr det at stadig flere vil rammes av osteoporose, med en medfølgende økning i belastningen for samfunnet og lidelser for enkeltpersonene. En betydelig andel av bruddpasienter som behandles på norske sykehus utredes ikke for osteoporose. Her kunne forebyggende behandling bli satt inn på et tidlig tidspunkt, sier han.

Norsk Osteoporoseforbund arbeider for å få oppdatert nye retningslinjer for diagnostisering og behandling av osteoporose. De som i dag legges til grunn er fra 2005.

På 15 år er det kommet nyere og bedre medisiner som denne pasientgruppen derfor ikke får tilgang til på grunn av utdaterte retningslinjer, tilføyer Jan Arvid Dolve.

 

Hva kan jeg gjøre for å forebygge tap av benvev?

Jan Arvid Dolve sier at osteoporose kan forebygges, og det er mye du kan gjøre selv før du kommer i faresonen. Styrketrening er spesielt gunstig, fordi det opprettholder og øker muskelmassen, dessuten reduseres tap av benvev. Balansetrening kan forebygge fall.

Et variert kosthold med nok kalsium og vitamin D er viktig. Vær fysisk aktiv, gjør aktiviteter du trives med, lær deg selv gode måter å bruke kroppen på. Unngå uønsket vekttap og røyking, og ha et moderat inntak kaffe og alkohol. Forebygg fall, og bruk hoftebeskytter og brodder på vinteren om du kan være i faresonen. Sjekk dine gener og finn ut om det er osteoporose i familien, da osteoporose er rundt 80 prosent arvelig, sier han.

Mer informasjon om sykdommen finnes på www.nof-norge.no, og Medlemmer kan ringe en likeperson. Det forskes på osteoporose i flere miljøer, men det er ikke nok, forteller Dolve.

Kampen om forskningsmidler er stor, og osteoporose har sjelden nådd opp i konkurransen om penger. Forskningen er mye konsentrert om årsaker, årsakssammenheng og utvikling av nye og bedre medikamenter. Det er dyrt å utvikle nye medikamenter før de kan tas i bruk, derfor koster disse mer. Det kan se ut som nyere medikamentell behandling til osteoporosepasienter henger noe etter, både når det gjelder godkjenning og bruk i Norge, sier Jan Arvid Dolve.

 

Vil du bli medlem i Norsk Osteoporoseforbund (NOF)? Som medlem vil du alltid kunne holde deg oppdatert på nye behandlingsmetoder, dine rettigheter som pasient og du kan få kontakt med andre mennesker med samme sykdom som deg selv. Samtidig er du med på å styrke forbundets arbeid for å styrke osteoporose-pasienters interesser opp mot offentlige helsemyndigheter. Klikk deg inn på www.nof-norge.no og finn ut mer.

 

 

 

 

WordPress Ads