EN GAVE FRA ET LIV TIL ET ANNET

Å snakke om arv er for de fleste av oss et sensitivt tema, noe vi helst ikke prater om.
Naturlig nok. Likevel vet vi at arveoppgjør kan tære på våre etterlatte, og i verste fall skape splid og uvennskap. For hvem arver oss, egentlig? Hvordan skriver man et testament?
Er det mulig å gi til en hjertesak?

Egil er en av dem som benytter seg av Fyrlyset, Frelsesarmeens kontaktsenter for rusavhengige. – Menneskene her er på en måte familien min, forteller han. Foto: Kristianne Marøy/Frelsesarmeen
Tekst Marianne Klæboe Pedersen

Sammen med 40 andre medlemmer av Norges Innsamlingsråd har Frelsesarmeen nylig vært ute med kampanjen «Det gode testament». Kampanjen opplyser om hvor viktig det er å prate med sine nærmeste om arv, om hvordan man setter opp et testament, og om mulighetene man har til å tilgodese en hjertesak i testamentet sitt hvis man ønsker det.

Vi vet at arv kan være et følsomt tema for mange, og hensikten med kampanjen er å normalisere det å skrive testament, forteller Øivind Christensen, leder for arvesaker i Frelsesarmeen.
Han sier at mange ideelle organisasjoner regelmessig opplever å motta spørsmål om arv og testament.

Den årlige kampanjen er en slags kollektiv informasjonsdugnad der vi oppfordrer folk til å ta den viktige samtalen, til å snakke med familie og venner om dette på forhånd – og til å skrive testament, forteller Christensen.

Stor takknemlighet!

Arvemidler er et viktig og betydelig tilskudd til Frelsesarmeens virksomhet, og utgjør i dag over 50 % av de samlede innsamlingsinntektene.

Takket være testamentariske gaver som Frelsesarmeen får, kan vi gi mange mennesker nye muligheter, sier Christensen.
Han understreker at Frelsesarmeen er svært takknemlig for hver enkelt arv som organisasjonen er tilgodesett med. Disse midlene utgjør et meget viktig utgangspunkt for å kunne hjelpe mennesker.
Ett av de mange tiltakene som årlig mottar arvemidler, er Fyrlyset, Frelsesarmeens kontaktsenter for mennesker med rusproblemer i Oslo. Her kan besøkende få dekket sitt grunnleggende behov for mat, drikke, klær og hygiene. Senteret har daglig besøk av 150–225 mennesker som benytter seg av de ulike tilbudene, og det er en stadig økning i antall besøkende.
Egil, en av dem som benytter seg av tilbudet, forteller at Fyrlyset betyr masse for ham. Han mener at de jordnære forholdene er viktige for ham: Kaffe til avisen og noen å småprate med. Noen som stoler på, har tro på, og som gir nye sjanser.

Menneskene her er på en måte familien min. Jeg hadde aldri greid å kutte ned noe som helst på forbruket mitt hvis det ikke hadde vært for Frelsesarmeen. Og den hjelpen tror jeg alle kan få hvis de vil. Her er det folk som gir oss en sjanse, forteller han.
En testamentarisk gave til Frelsesarmeen disponeres direkte til ønsket formål med minimale administrative kostnader.

Gi direkte til hjertesaken?

Kun 10 % skriver testament i Norge i dag. En økning av antall som skriver, kan bidra til at det også tilkommer Frelsesarmeen arvemidler som direkte bidrar inn til virksomheten.

Vi håper at ved å informere og gi kunnskap, kan vi også få ut informasjon om at det er mulig å testamentere til sin hjertesak, om det er oss eller andre, sier Øivind Christensen.
Han forteller at selv om du ikke anser deg som rik, så er det ganske normalt å ha noen tanker om fordeling til de man etterlater seg. Ønsket er å få de som skriver testament til å bli oppmerksom på at de også kan tilgodese en andel til et veldedig formål gjennom å vise hvordan man skriver et godt testament, hvilket spillerom man har, hva andre har gjort, og hvor man kan få hjelp til dette.

Dersom den som testamenterer har et konkret ønske for hvor eller hvordan midlene skal benyttes, for eksempel til rusomsorg eller til arbeid blant eldre mennesker, ja, da går midlene dit. Dersom midlene ikke er øremerket, så går de til der det er størst behov i Frelsesarmeens arbeid på mange ulike områder, sier Øivind Christensen.

 

Frelsesarmeen Fyrlyset får gode anmeldelser av gjestene. – Her får jeg mat, kaffe og all den hjelpen jeg trenger, sier én. – Å gå hit er som å gå til mora si, melder en annen. Foto: Kristianne Marøy

 

WordPress Ads