FEDME OG DEN MODERNE LIVSTIL

Slik som vi lever i dag, har det blitt vanligere for personer å utvikle overvekt og fedme.

Foto: iStockphoto

Tekst JH Lillevik

Det kan være mange faktorer som fører til fedme, men vårt liv foran skjermer, øyeblikkelig tilfredstillelse og konstant påminnelse fra reklamer kan føre til at problemet forverres. Dette er i hvert fall hva flere eksperter hevder, deriblant dr. Bård Kulseng, som til daglig er leder for Senter for Fedmeforskning og Innovasjon.

Det at folk går opp i vekt eller utvikler fedme, er komplekst. Det kan være at vi spiser mat ikke bare på grunn av sult, men at vi ønsker nytelse. I tillegg gir mat trøst i en sorgprosess, demper angst og depresjon samt skam og skyldfølelse. Noen ganger får pasientene medisiner som har vektøkning som bivirkning. En annen viktig grunnen til at folk går opp i vekt er at noen kan ha et genetisk grunnlag som gir rett og slett økt appetitt.

Moderne og tradisjonell livstil

Forskning viser at noen mennesker er genetisk bygd for et helt annet liv enn det som blir praktisert. Kulseng mener at dette har en bidragende effekt på den trenden vi ser hos folket.

Ved å sammenligne personer med og uten gener som bidrar til fedme, så ser vi at det er de som har disponerende gener som ikke tåler den moderne livstil og dermed går opp i vekt.  Dette fant man også i en studie hvor man så på sammenheng mellom gener og vektfordeling i en befolkning som levde i 1960 sammenlignet med befolkningen i HUNT-studiene i Nord-Trøndelag fra 1985 til 2017.

Studien viste at i 1960 var forskjellen i fedme mellom de med høy og lav genetisk risiko bare noen få kilo. Fedmeøkningen i befolkningen kom i hovedsak hos personer med høy genetisk risiko mens de med lav genetisk risiko var nærmest stabil i vekt over samme tidsrom. Dette peker mot at det er noen i befolkningen som har sårbare gener for det moderne liv. Man kan si at endring i miljøet vi omgir oss med i dag er hovedårsaken til fedmeøkningen i befolkningen.

Det er flere aspekter ved det moderne liv som fører til at vi øker i vekt. Vi blir mer stillesittende, vi har bedre råd og vi utsettes for mer konstante innslag fra media og reklamer som gir oss inntrykket at mat som fører til vektøkning kanskje er sunnere enn vi tror.

Det er noe i miljøet som påvirker de med sårbare gener slik at de utvikler fedme. Før så valgte folk mat i forhold til det de hadde råd til og det som de hadde tilgang til i nærheten av seg. Nå har de fleste god råd og kan kjøpe mat og drikke ofte på impuls og mere enn hva som trenges.

Lokkepriser, 3 produkter til pris av 2 trigger og øker forbruk. Mat promoteres jo nå med veldig fine bilder som stimulerer noe i oss til å påvirke oss i våre valg.  Dette er spesielt uheldig mot barn og ungdom som kan være lettere å påvirke.

Mye sukker, fett og salt

Om man sammenligner livet som vi lever nå og det livet som våre besteforeldre levde, så ser man ikke bare en stor forskjell i fysisk energikrevende arbeid, men også en teknologisk forskjell. Det at vi tilbringer så mye tid foran skjermer er også et punkt som vi burde diskutere mer. Kvaliteten på maten og mengde kalorier vi spiser har også endret seg.

Vi vet jo at den moderne maten vi spiser inneholder mye sukker, fett og salt. Det trigger folk til å spise mer. Hos genetisk disponerte for fedme er det hos noen et behov for å øke inntak av mat og da særlig mat tilsatt sukker og salt for å få den samme nytelsen og velbehag av et godt måltid.

Det er ikke bare oss i vestlige land det moderne liv påvirker helsen.

Vi ser gjennom forskningsprosjekter i Nepal at diabetes type 2 og fedmen øker etter hvert som befolkningen får et mer moderne liv og mindre av sitt tradisjonelle liv.

 

 

WordPress Ads