LINDRING FOR TØRRE ØYNE

Tørre øyne er en vanlig grunn til å søke hjelp hos øyelege og optiker. Tørre øyne kan ha en rekke forskjellige årsaker og kan medføre alt fra lette og forbigående, til alvorlige og kroniske plager.

Foto: iStockphoto

Tekst: Gunn Iren Kleppe

Det er veldig mange som har tørre øyne. Med tørre øyne kan man oppleve plager som kløe, svie, øyne som brenner og renner og/eller en generell rusk-følelse. Det finnes forskjellige produkter til ulike typer symptomer og det er viktig å velge riktig produkt for å bedre å kunne lindre de plagene man har, understreker Bente Kofstad fra Medilens Nordic.

Det er mange faktorer som kan gi tørre øyne: Blant disse er miljø, skjermbruk, air condition, bruk av kontaktlinser, en del sykdommer, medisinbruk, økende alder eller til og med konserveringsmidler i øyedråper.

Både inne- og utemiljø vil påvirke. Og mange får tørre øyne etter ulike former for øyekirurgi. Det kan også være forhold i øyelokkene eller tåreproduksjonen, eller for liten produksjon av fett i tårefilmen, forklarer hun.

Yrkesgrupper som jobber inne i air condition er spesielt utsatt og mye skjermbruk vil ofte øke plagene. Disse oppfordres til å ta hyppige pauser og prøve å variere arbeidsdagen. Andre personer som er utsatt kan være allergikere. Disse har ofte øyesymptomer og gnir seg mye i øynene. I tillegg kan man få såre øyne av legemidlene man bruker. Autoimmune sykdommer som for eksempel Sjögrens syndrom kan gi svært store plager med tørre øyne.

Tørre øyne er kontaktlinsebrukeres største utfordring. I dag har vi linser som presterer veldig bra med hensyn til å levere nok oksygen til øyet. Utfordringen er subjektiv komfort, sier Kofstad, som selv er optiker og kontaktlinsetilpasser.

I dag er fagmiljøet opptatt av at konserveringsmidler i øyedråper kan være en trigger for tørre øyne. Det kan holde en negativ sirkel i gang. De produktene vi jobber med i Medilens er på pumpeflaske som er et lukket system. Vi oppnår derfor seks måneders holdbarhet etter åpning, helt uten konserveringsmidler, forklarer hun.

Få hjelp til å velge riktig

Tørre øyne kan være forbigående eller kronisk, alt etter årsak. Det finnes også ulike alvorlighetsgrader. Sporadiske eller moderate plager oppstår i visse situasjoner som for eksempel etter skjermbruk eller på slutten av dagen. En annen gruppe er voksne med mer langvarige problemer som føler seg konstant tørr på øynene. Sist, men ikke minst, kan tørre øyne gi alvorlige, konstante plager og med sammensatte, inflammatoriske symptomer.

Det å ha kunnskap til å gradere plagene er veldig viktig for de som skal anbefale produkter, understreker Kofstad.

Tørre øyne defineres som en tilstand hvor tårefilmens stabilitet påvirkes. Ved ubalanse i tårefilmen, blir saltinnholdet for høyt og man får symptomer som kløe og svie og/eller øyne som renner og brenner. Dette blir ofte en ond sirkel som holdes i gang av en stadig økende ustabilitet, inntil vi klarer å bryte prosessen. Det er det vi forsøker å gjøre med lindrende øyedråper, forklarer hun.

Lindrende øyedråper virker ved å stabilisere tårefilmen og smøre øyets overflate. Det finnes øyedråper med ulik viskositet, som binder vann og bidrar til å gjenoppbygge tårefilmen som den fysiologiske barrieren den er ment å være.

I Medilens jobber vi med en familie av moderne produkter, hvor du finner lindrende øyedråper til alle varianter av tørre øyne. Et av de nyeste produktene på markedet er Hylo Dual Intense, som passer for deg som har sammensatte, kroniske plager med store symptomer, forteller Kofstad.

Hvis plagene oppleves som alvorlige og vedvarer, så vil jeg alltid anbefale en faglig vurdering hos optiker eller øyelege. Det er uansett viktig å benytte seg av kunnskapen som finnes, både hos lege, optiker og på apotek når en skal velge riktig produkt for øynene sine.

 

Bente Kofstad. Foto: Medilens Nordic

 

WordPress Ads