NY BEHANDLING FOR ALDERSLANGSYNTHET

Kombinasjonen faglig tyngde og topp moderne utstyr bidrar til å sikre best mulig resultater hos Ifocus Øyeklinikk. Snart blir klinikken først i Norge til å tilby en ny behandling for alderslangsynthet.

Dr. Kjell Gunnar Gundersen. Foto: Tomin Meling

Tekst: Gunn Iren Kleppe

Ifocus Øyeklinikk i Haugesund er en av landets største og mest moderne private øyeklinikker. Klinikken utfører utredning og operasjoner for alle typer synsfeil og tar imot pasienter fra hele landet. Årlig utfører de rundt 10 000 konsultasjoner og cirka 2000 operative inngrep. Så langt har klinikken utført nesten 50 000 operasjoner for grå stær.

Best mulig resultater sikres gjennom en kombinasjon av faglig tyngde og en topp moderne utstyrspark. I tillegg sikres all behandling gjennom et kvalitetssystem. Selv har faglig leder og klinikkeier Dr. Med. Kjell Gunnar Gundersen lang erfaring som øyespesialist og er en anerkjent øyekirurg og foredragsholder både nasjonalt og internasjonalt.

Klinikken setter sin ære i å være en kunnskapsbedrift, og driver flere forskningsprosjekter i egen regi og  i samarbeid med Universitet i Sørøst-Norge og OsloMet.

Vi har i øyeblikket fire doktorgradskandidater som vi jobber med parallelt. Det er få, om noen, av de andre universitetsklinikkene som har så mange doktorgradskandidater samtidig. Det er en bevisst handling å stimulere til forskning. Vi tror at aktiv forskning også er noe klientene setter pris på, sier Gundersen.

De fire doktorgradskandidatene jobber for å bedre presisjonen i behandlingen for å hindre uønskede bivirkninger. Klinikken er dessuten en av åtte øyeklinikker i Europa som har fått status som «Center of Excellence».

Vi er sannsynlig mer kjent utenfor Norges grenser enn innenlands. Den satsingen vi har på forskning er noe vi vil fortsette med, forteller han, både for pasientenes del men også med tanke på rekruttering.

Ny behandling, stort potensial

I skrivende stund venter klinikken på grønt lys for en ny behandlingsform med ICL-EDOF linser.

Vi kan tilby behandling av alderslangsynthet uten at de må ofre sin egen linse. Ved alle de andre behandlingsformene tar vi ut egen linse og erstatter den med en ny, mens ved denne behandlingsformen beholder pasientene sin egen linse, forklarer Gundersen.

Ifocus vil bli først i Norge til å tilby denne linsen, og Gundersen har tro på at behandlingen har stort potensial.

Behandlingen er utviklet av firmaet STAAR Surgical som er verdensledende på denne teknologien. Over en million slike prosedyrer er gjennomført globalt, og ifølge STAAR Surgical ville over 99 prosent av pasientene ha gjort det om igjen. Inngrepet er dessuten reverserbart.

En forutsetning for behandling er at øyet ellers er friskt. Trinn én uansett metode er å utelukke eventuelt bakenforliggende sykdom, ifølge Gundersen. Selve behandlingen tar mellom 5 – 10 minutter per øye og man ventes å ha stabilt syn bare etter noen få dager.

Ifocus Øyeklinikks inngrep har en generell suksessrate på over 95 prosent, og pasientene blir alltid grundig informert og undersøkt før ethvert inngrep. Alle inngrep er smertefri og utføres med lokalbedøvende øyedråper.

Fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg omfatter behandling av grå stær. Har du blitt henvist til sykehus og ventetiden er lang, kan du be om å bli videresendt til Ifocus uansett hvor i landet du bor. Klinikken har korte ventetider og i de fleste tilfeller kan forundersøkelse og operasjon på begge øyne foretas samme dag.

Ordningen virker også sånn at man vil få dekket nesten hele reisekostnadene i tillegg, forklarer Gundersen.

For behandling som ikke dekkes av staten, er det muligheter for å dele opp kostnadene over tid gjennom Resurs Bank. Klinikken har dessuten avtale med de største forsikringsselskapene som tilbyr helseforsikring.

Vi spurte Gundersen om man bør vente med øyeoperasjon til etter koronaepidemien.

Det er ingen grunn til å vente. Vi praktiserer myndighetenes smittevernregler til punkt og prikke. Det er forsvinnende liten risiko, avslutter han.

Dr. Gundersen utfører et inngrep. Foto: Alina Pettersen
WordPress Ads