OSTEOPATER KAN MUSKEL – OG SKJELETTPLAGER

Osteopater har bred kunnskap om kroppen og sammenhengene
mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen
vår. Vi gir deg god manuell behandling, i tillegg til å veilede,
motivere – og bidra til at du selv er aktiv og tar ansvar for egen
helse.

Foto: Norsk Osteopatforbund

Tekst Redaksjonen

Osteopater har kunnskapen og kompetansen som trengs

Medlemmer av Norsk Osteopatforbund har fire års helsefaglig utdanning fra Høyskolen Kristiania, eller tilsvarende. Vi har høy kompetanse innen trygg undersøkelse, behandling og forebygging av muskel- og skjelettplager – på lik linje med fysioterapeuter. Osteopater fungerer altså som primærkontakter, og vil ved behov henvise til annen utredning ved mistanke om alvorlig sykdom.

Osteopaten bruker god tid på deg

Mange opplever bedring og stor fremgang etter å ha oppsøkt en osteopat. Vi mener at grunnen til dette er at behandlingen består av flere tiltak, som alltid er individuelt tilpasset deg. En grundig samtale er viktig for å bli kjent med deg som pasient. Vi tar oss derfor god tid, slik at vi kan danne oss et helhetsinntrykk av deg og dine plager. Gjennom grundig undersøkelse og behandling, så er vi opptatt av at du skal forstå hva vi gjør og hvorfor.

Hjelper deg med å håndtere plagene dine

Vi gir deg gode verktøy slik at du selv vil kunne håndtere plagene på en god måte i hverdagen. Det er ikke uvanlig med litt vondt i kroppen, og det må du forvente å ha fra tid til annen også i fremtiden.
Men hvis du lærer deg hvordan du skal håndtere plagene så vil de komme sjeldnere, vare kortere og være mindre smertefulle.

Manuell behandling og god dialog

Som osteopater benytter vi oss av et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker, både lette og kraftige. Eksempler på slike teknikker kan være: manipulasjonsteknikker (knekking), muskeltøyninger eller lettere teknikker for både muskulatur og ledd. Noen ganger kan du oppleve å bli litt stiv og støl etter behandling. Andre ganger brukes det mindre kraftige teknikker og behandlingen kan oppleves som ganske behagelig. Til slutt finner vi gode øvelser og aktiviteter som du selv følger opp hjemme og i hverdagen.
Manuell behandling, fysisk aktivitet og håndtering av en stressende hverdag er noe av det vanligste vi jobber med. God behandling er en dialog hvor vi er opptatt av hva som er viktig for deg – og hvordan vi sammen skaper en trygg arena der du bruker kroppen din på en god måte. Da vil også resultatene komme, og du vil kunne fungere bedre både i hverdagen og på jobben – med mindre plager.

 

WordPress Ads