MENS VI VENTER: KJØP AV FRITIDSBOLIG I UTLANDET

Mens vi venter på at reiserestriksjonene skal løftes, kan det være lurt å ta en prat med banken og sørge for at du er godt forberedt før du kjøper fritidsbolig i utlandet.

Når det gjelder kjøp av fritidsbolig i utlandet, tenker folk forskjellig under koronaepidemien. Noen ønsker ikke å kjøpe nå, andre tenker at det er gode muligheter for å gjøre et godt kjøp, og enkelte synes det er like greit å realisere drømmen nå og ikke utsette.

Vi snakket med DNB Luxembourg – som finansierer boligkjøp i Spania, Portugal og Frankrike – om situasjonen og hva som kan være lurt å tenke over mens vi venter:

– Vær ute i god tid og vær godt forberedt. Har du et finansieringsbevis, har du gode forutsetninger for å kunne ta raske avgjørelser, anbefaler kredittsjef Knut Øvreeide.

– Har du finansieringen i orden, vet du også hvor mye du har råd til å kjøpe for, fortsetter sales & relationship manager Mona Eriksen, da vil du spare tid og megler kan fokusere på eiendommer i rett prisklasse.

– Det er spesielle tider, påpeker Eriksen, som opplever at potensielle kjøpere har mange spørsmål rundt markedet – spesielt om korona har ført til vesentlig prisnedgang.

– Når vi ikke kan reise over landegrensene resulterer det i at omsetningen av boliger går ned – folk flest ønsker en fysisk visning av boligen før de kjøper. Reiserestriksjoner har ført til at omsetningen av eiendom i Spania er betydelig redusert, dette har også medført en viss prisreduksjon på de fleste eiendommer. Vi har imidlertid i denne perioden opplevd stor pågang av forespørsler om finansiering, sier Eriksen, som tror det kan bli et stort trykk i markedet litt lenger frem.

Nye trender

Øvreeide bemerker også at det folk ser etter har endret seg på grunn av korona. Tendensene er at mange ikke ønsker å bo for tett, men ønsker mer plass, å stelle i hagen og ha mulighet for hjemmekontor.

– Folk kommer til å bli mer mobile. Det kan være at flere vil planlegge og realisere drømmen sin tidligere, at de kan forsvare kjøp istedenfor å leie, påpeker Eriksen.

– Vi snakker med potensielle kjøpere hver dag som ønsker å kjøpe fritidsbolig i utlandet når hverdagen normaliseres, forteller Øvreeide.

I så fall bør de ta kontakt med banken tidligst mulig og helst først i prosessen, før eiendomsmegler og advokat.

– Vi legger ikke leieinntekter fra feriebolig i utlandet til grunn i våre beregninger. Vær oppmerksom på dette da noen aktører i markedet kan hevde at kjøp av fritidsbolig i utlandet finansierer seg selv gjennom utleie, forklarer Eriksen.

Derfor er det viktig å ha en sunn og balansert økonomi som tåler bortfall av utleieinntekter. Da er det bedre å se på leieinntekter som et pluss.

Reality check

– Vi ønsker at kunden selv har gjort en grundig økonomisk vurdering først. Vi kan kvalitetssikre og avklare om det er fornuftig, sier Øvreeide.

Banken finansierer opp til 70 % av eiendomskjøpet. Som kjøper må du også huske på at det tilkommer rundt 13- 15 % i omkostninger ut over salgsprisen. Dette utgjør ofte mer enn mange regner med.

– Det betyr at du må ha mer i egenkapital, påpeker Eriksen, noe som ofte blir en reality check for mange.

Øvreeide understreker også viktigheten av å ha en økonomisk buffer når du kjøper fritidseiendom.

– Det er viktig at kundene våre ikke påtar seg gjeld som kan bli vanskelig å håndtere. I usikre tider ser vi ofte store svingninger i både eiendomsverdier og i valutakursene. Vi gjør derfor en grundig økonomisk analyse hvor vi også tar høyde for valutasvingninger i våre beregninger.

Unngå fallgruver

Eriksen har merket seg at mange søker informasjon rundt hele kjøpsprosessen, ikke bare finansieringen.

– Vi kjenner godt til de ulike prosessene. Vi er en god samtalepartner i forhold til å unngå fallgruver, sier Øvreeide, inkludert hva slags spørsmål man bør stille og hvilke instanser du som kunde bør snakke med.

– Mange får aha-opplevelser – er det sånn det fungerer! Vi er forsiktig med å gi direkte råd, men vi er gode på å veilede i riktig retning, presiserer han.

Banken stiller gjerne som innledende samtalepartner og ønsker uforpliktende samtaler velkommen (www.dnb.no/lu).

– Vi ser på oss selv som objektiv sparringspartner, avslutter Øvreeide, som understreker at om man gjør  et godt forarbeide, vil sluttresultatet bli veldig bra.

WordPress Ads