Ønsker du mer velvære i hverdagen?

Klinikk for integrert medisin på Moss ønsker å være et tilbud for mennesker som ønsker effektiv velværebehandling og en helhetlig forståelse av helse og velvære.

Grunnlegger av Klinikk for integrert medisin og Uno Vita, Jan Fredrik Poleszynski.

Tekst Redaksjonen

Integrert medisin er ypperlig for personer som ønsker å optimalisere sin helse eller tenke forebyggende. Vi har også gode resultater med smertetilstander og mindre skader som ikke krever operasjon. Fremtidens medisin vil inkludere ulike former for elektromedisinsk behandling. Det være seg lysterapi, laser, mikrostrømmer, pulserende magnetfelt terapi og tilsvarende metoder. Elektromedisinsk behandling har vist seg å være ufarlig og virkningsfullt. Mange av menneskene som kommer til oss har opplevd å ikke få nok forståelse eller hjelp for sine plager, sier grunnlegger av Klinikk for integrert medisin og Uno Vita, Jan Fredrik Poleszynski.

Uno Vita AS startet opp Klinikk for integrert medisin i 2010, og er i dag leverandør av rundt 400 helsefremmende produkter, både kosttilskudd og utstyr til norske forhandlere og klinikker, men også privatpersoner. Integrert medisin er en kombinasjon av skolemedisin og komplementær- og alternativ medisin. Klinikk for integrert medisin benytter moderne, medisinsk CE-godkjente elektromedisinske apparater som understøtter kroppens naturlige helbredelse.

Hva er elektromedisinsk behandling?
Klinikken tilbyr helhetlig, elektromedisinsk behandling i form av blant annet lysterapi, fullspektrums infrarøde badstue, PEMF, ioneinduksjonsterapi og mikrostrømmer. Profesjonelle apparatene er kostbare i innkjøp og er derfor best egnet for klinikker. Klinikken anser det som viktig å gjøre godkjent utstyr tilgjengelig for privatpersoner, for å ivareta egen helse over tid og redusere behovet for profesjonell hjelp. Uno Vita leverer derfor i tillegg rimeligere, effektive og apparater til hjemmebruk.

  • Elektromedisinsk behandling styrker og forbedrer kroppsfunksjonene, og har vist seg svært effektiv på mange områder. Resultater fra NASAs grunnforskning frem til i dag viser at denne typen lysterapi kan bidra til bedre blodsirkulasjon, mindre smerter, bedre energiproduksjon, økt ATP-produksjon (energiproduksjon), bedre hjertefunksjon med mer. En annen form for elektromedisinsk behandling er for pulserende magnetfeltterapi (forkortet PEMF). PEMF har dokumentert god effekt på muskel- og skjelettplager, gir bedre blodsirkulasjon, reduserer smerter, bidrar til økt energiproduksjon og mye mer, sier han.

NeoRhythm for bedre søvn og mer velvære
I kategorien anbefalte hjemmeapparatur ønsker Poleszynski å trekke frem NeoRhythm. Det er et spennende apparat som kan redusere stress, smerter, gi økt avslapning og mulig bedre søvn.

  • Apparatet hører til i velværeklassen og har vist seg effektivt i å redusere stress og bedre søvnen. Det er en variant av PEMF som kalles rTMS (transkranial magnetisk stimulering). I den kjente medisinske databasen Pub Med, som brukes av skolemedisinere og andre, finner man over 10 000 studier som viser god effekt av denne typen teknologi. NeoRhythm har i studier vist at mer gunstige hjernebølger oppstår allerede etter 16 minutters bruk, sier han.

Klinikk for integrert medisin behandler ikke mennesker med alvorlig sykdom. Kun autorisert helsepersonell som arbeider etter Helsedirektoratets retningslinjer har tillatelse til dette.

Ønsker du vite hva vi kan hjelpe deg med? Kontakt oss på telefon 22 09 18 00 hverdager kl. 10-15, eller e-post sales@unovita.com.
Finn ut mer om produkter og i vår nettbutikk: www.shop.unovita.com

WordPress Ads