Osteopater gis autorisasjon som helsepersonell

– Det er godt nytt for deg som pasient.

Autorisasjon av osteopater øker sikkerheten for deg som pasient og legger til rette for mer og bedre samarbeid i helsesektoren. Osteopater har lenge vært en viktig aktør innen muskel- og skjeletthelse, og autorisasjon gjør at du kan være trygg på at behandleren du går til har nødvendige kvalifikasjoner. Norsk Osteopatforbund har jobbet for dette lenge, og vi
er derfor både stolte og glade for å endelig bli en fullverdig del av det offentlige helsevesenet.

Tekst Redaksjonen

Osteopater med autorisasjon:

  • Jobber helprivat og det er ikke nødvendig med henvisning for å bestille time
  • Vil jobbe uten offentlig refusjon, og er ikke en del av frikortordningen
  • Har ikke sykemeldingsrett
  • Vil henvise deg videre til annet helsepersonell når det er nødvendig

Osteopater kan muskel- og skjelettplager

Osteopater har bred kunnskap om kroppen og sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Vi gir deg god manuell behandling, i tillegg til å veilede, motivere – og bidra til at du selv er aktiv og tar ansvar for egen helse.
Medlemmer av Norsk Osteopatforbund har fire års helsefaglig utdanning fra Høyskolen Kristiania, eller tilsvarende. Vi har høy kompetanse innen trygg undersøkelse, behandling og forebygging av muskel- og skjelettplager – på lik linje med fysioterapeuter. Osteopater fungerer som primærkontakter, og vil ved behov henvise til annen utredning ved mistanke om alvorlig sykdom.

Osteopaten bruker god tid på deg

Mange opplever bedring og stor fremgang etter å ha oppsøkt osteopat. Osteopatisk behandling består av flere tiltak, som alltid er individuelt tilpasset deg. En samtale er viktig for å bli kjent med deg som pasient, slik at vi kan danne oss et helhetsinntrykk av deg og dine plager. Gjennom grundig undersøkelse og behandling, er vi opptatt av at du skal forstå
hva vi gjør og hvorfor.

Hjelper deg med å håndtere plagene dine

Vi gir deg gode verktøy slik at du selv vil kunne håndtere plagene på en god måte i hverdagen. Det er ikke uvanlig med litt vondter i kroppen, og det må du forvente å ha fra tid til annen også i fremtiden. Men hvis du lærer deg hvordan du skal håndtere plagene så vil de komme sjeldnere, vare kortere og være mindre smertefulle.

Sammen skaper vi en trygg arena

Som osteopater benytter vi oss av et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker, både lette og kraftige. Vi finner gode øvelser og aktiviteter som du selv følger opp hjemme og i hverdagen. Manuell behandling, fysisk aktivitet og håndtering av en stressende hverdag er
noe av det vanligste vi jobber med. God behandling er en dialog hvor vi er opptatt av hva som er viktig for deg – og hvordan vi sammen skaper en trygg arena der du bruker kroppen din på en god måte. Da vil også resultatene komme, og du vil kunne fungere bedre både i hverdagen og på jobben – med mindre plager.

WordPress Ads