HVORDAN GI TESTAMENTARISKE GAVER?

Det blir stadig vanligere å testamentere midler og eiendom til veldedige organisasjoner. Spørsmålet er hvordan gjør man det og hva kan man gi bort. Her er en kort oversikt når det gjelder testamentariske gaver.

Foto: iStockphoto

Tekst JH Lillevik

Krav til testament

For at det skal fungere etter loven, må et testament oppfylle visse krav. Du kan for eksempel ikke bare erklære at pengene dine skal gå til en veldedig organisasjon. Det må for det første gjøres skriftlig og telle som et gyldig testament.

For å være gyldig må testamentet undertegnes av deg, ofte kalt testator, og to vitner. Vitnene må vite at det er et testament, men de trenger ikke informeres om innholdet. Du må også vedkjenne at det er underskrevet av deg i vitnenes nærvær, enten sammen med begge eller hver for seg. Testamentet bør også dateres for å hindre at det eksisterer mange forskjellige versjoner.

Videre må vitnene være habile. Det betyr at de ikke kan ha noen direkte interesse av innholdet i testamentet, enten som direkte arving, gjennom slektskap til arving eller som medlem av en organisasjon du ønsker å testamentere til. Du som testator må også forstå innholdet av ditt eget testament, noe som betyr at du må være ved dine fulle fem når det underskrives og bevitnes. Vitnene kan opplyse om dette i påskrift, pluss at alt er gjort av fri vilje.

Pliktdelsarv

Har man barn, livsarvinger, eller ektefelle, så har de krav på en pliktdelsarv. Pliktdelsarven utgjør 2/3 av formuen du har ved dødsfall, opp til 1 million kroner for hver livsarving. Alt utover den andelen kan du testamentere bort som gave til en organisasjon eller stiftelse. Dette kan gjøres i samarbeid med advokat, og prosessen starter gjerne med at alt blir satt opp og systematisert for å få oversikt over verdiene dine.

Din siste vilje

Når du skal sette opp testamentariske gaver, kan du spesifisere klart og tydelig hva du vil at gaven skal gå til. Om det er en organisasjon som gjør mange forskjellige ting, som for eksempel Røde Kors, kan du for eksempel spesifisere at gaven skal gå til arbeidet deres med vanskeligstilte barn i Oslo-området.  Organisasjonen må da etterfølge ditt ønske.

De fleste veldedige organisasjoner som tar imot testamentariske gaver tilbyr veldig ofte hjelp til å sette opp testament og har gjerne gode løsninger. Dermed er det bare å ta kontakt med den organisasjonen du måtte føle for å gi en gave til.

WordPress Ads