DET FRANSKE BOLIGMARKEDET

Vi snakket med en ekspert om utviklingen i det franske boligmarkedet under koronapandemien.
Her hører vi også at arveplanlegging er viktig for å unngå en økonomisk smell.

Tekst Gunn Iren Kleppe

Boligmarkedet i Frankrike har – som i mange andre land – vært under press siden pandemien startet. Perioder med nedstengning har gjort det vanskelig for eiendomsmeglere å gjøre jobben sin og å tilby visning. Og kanskje kommer det en nedstengning til.

– Resultatet er at det er færre eiendommer til salgs enn det var før pandemien, sierFrédéric Massé, daglig leder og jurist hos FranskBolig.

– Tapet av salgsobjekter har vært større enn tapet av kjøpere. Det vil si etterspørselen er større enn tilbudet, noe som presser prisene oppover. På landsbasis har det vært slik i et år, påpeker han.

Likevel varierer det veldig alt etter hvor og type eiendom. Etterspørsel har presset opp prisene ganske kraftig i Paris og andre store byer. Så har det avtatt noe siden mange er redde for videre nedstengning. Samtidig gjør manglende utearealer at mange søker eiendom utenfor de store byene, og prisene i Paris faller litt nå.

I sør har prisøkningen avtatt for små leiligheter i urbane strøk og store byer. Men i Languedoc og i Provence har byhus med hage blitt dyrere, for eksempel.

– Derfor er det viktig å ikke trekke for rask konklusjon på grunnlag av en generell prisstatistikk, advarer Massé.

Venter endringer

Trendene i det franske eiendomsmarkedet endrer seg typisk litt langsommere enn hjemme.

– Trendene vi merket i 2020 fortsetter i 2021, sier Massé, men han tror på endringer i løpet av året.

Før eller siden ventes regjeringen å stoppe støtteordningene i forbindelse med pandemien. Hvis det kommer en konkursbølge vil mange få det vanskelig. Samlet mener Massé at 2020 og 21 vil utgjøre en økonomisk tilbakegang.

– Det betyr færre kjøpere i et marked med flere boliger til salgs. Vaksineringen vil nemlig gjøre det tryggere for selgere å ha visning. Det blir også flere utenlandske selgere, sier han.

Samtidig mener Massé at attraktive fritidsboliger vil holde seg godt i pris, fordi mange kjøpere av fritidsboliger, særlig utenlandske, har satt boligjakten på vent. Når de er tilbake, vil det være press på de beste objektene.

– Jeg tror at dersom en har tenkt å kjøpe en bolig som ikke er en typisk fastbolig for en franskmann, bør man ikke vente for lenge. Ellers risikerer man å møte mye konkurranse om disse boligene, mener han.

Arveplanlegging viktig

– Det er mulig at arveavgiften blir gjeninnført i Norge. Det kan ha konsekvenser for folk som eier eiendom i Frankrike, påpekerMassé.

Derfor bør man reflektere over arveplanlegging og vurdere noen grep. Man bør ikke ta som en selvfølge at man ikke berøres fordi norsk arvelov gjelder for den franske eiendommen.

Massé tror mange blander skattelov og arvelov, og understreker at det er viktig å skille de to.

Arver man eiendom i Frankrike eller får den som forskudd på arv, gjelder fransk skattelov. Gjeninnføres arveavgift i Norge, er det i dag ingen garanti for at det ikke blir dobbelt beskatning, ifølge Massé.

Økonomisk smell

– Det kan bety en økonomisk smell for familier. Nøkkelordet er arveplanlegging, understreker Massé.

For ektepar med felleseie sier norsk lov at den overlevende kan sitte i uskiftet bo. I Frankrike finnes ikke begrepet uskifte. Her skal lengstlevende tinglyses som den nye eieren.

Det kan ha konsekvenser for barna. Når gjenlevende forelder arver eiendommen, halveres fribeløpet på arv på 100 000 Euro per barn per forelder, når bare én forelder er i live. Dermed øker arveavgiften.

– Man kan sørge for å redusere eller ofte fjerne risiko i Frankrike. Det kan være store beløp å spare, sier Massé.

Et alternativ er å overføre eiendommen til barna og beholde bruksretten.

– Samboere som kjøper sammen kan også være virkelig ille ute hvis de ikke gjør det på riktig måte, advarer han, hvor den gjenlevende risikerer en arveavgift på 60 %.

– Det er ikke til hinder for å kjøpe i Frankrike. Det er helt uproblematisk å løse, forsikrer Massé, så lenge man gjør alt riktig fra starten og får profesjonell hjelp, noe FranskBolig tilbyr.

WordPress Ads