FERIEBOLIG I UTLANDET?HER ER KREDITTSJEFENS RÅD

Ved kjøp av bolig i utlandet er det viktig med en buffer i privatøkonomien, å kunne betjene boliglånet
uten leieinntekter på eiendommen, og å ta lån i samme valuta som boligen omsettes i.

Tekst Redaksjonen

Under pandemien har mange fått utfordringer med privatøkonomien, spesielt de som har fått bortfall av inntekter eller er blitt permittert.

 – Vi har forståelse for at bortfall av inntekter vil påvirke våre kunders økonomiske situasjon, og derigjennom deres muligheter til å møte sine økonomiske forpliktelser, forteller Knut Øvreeide, kredittsjef hos DNB Luxembourg.

Derfor prøver banken å hjelpe kunder som opplever økonomiske utfordringer under pandemien.

– Da kan det være greit å ha en samarbeidspartner som snakker samme språk og forstår de utfordringene som du opplever, påpeker han.

Uansett hvilke investeringer du planlegger, er det viktig med en god buffer i privatøkonomien. Og selv om situasjonen vi opplever nå er ekstrem, er det alltid fornuftig med et økonomisk sikkerhetsnett.

– Du skal aldri tømme kassen helt for å investere i fritidsbolig. Vi er opptatt av at være kunder tar høyde for å kunne takle uforutsette hendelser og sørger for å ha en god og solid buffer i sin privatøkonomi, understreker kredittsjefen.

Noen gode råd på veien

Mange som kjøper ferieeiendom i utlandet planlegger å leie ut. Ved boligkjøpet lar de seg gjerne overbevise om at leieinntektene vil betjene alle kostnader knyttet til eiendommen.

– DNB Luxembourg har valgt å ikke ta høyde for leieinntekter på de utenlandske ferieboligene i sine vurderinger. Låntaker må kunne klare sine forpliktelser selv om disse inntektene skulle falle bort, forklarer Øvreeide.

Får du ikke regnestykket til å gå opp uten leieinntekter, anbefaler han å revurdere planene om å kjøpe.

Videre kan det være fornuftig å ta opp boliglån i samme valuta som eiendommen omsettes i, for å redusere risiko ved store endringer i valutakursene. Dette kan ha betydning for innfrielse av lånet og eventuelt salg av eiendommen.

Eier man allerede eiendom i utlandet og har tatt opp lån i norske kroner med pant i egen bolig i Norge, kan man likevel kontakte DNB Luxembourg for å diskutere muligheter for refinansiering. Og har du kjøpt bolig under oppføring og planlegger å betale med norske kroner, kan du også ta kontakt med banken før overtakelse angående alternative finansieringsløsninger.

Lys i enden av tunnelen?

– Vi vet ennå ikke i hvor stor grad pandemien har påvirket prisene i eiendomsmarkedet i utlandet, men det vi ser er at omsetningen av boliger har gått ned. Så langt ser vi heller ikke tegn som tilsier at prisene i eiendomsmarkedet vil oppleve et dramatisk fall, men dersom det blir et fall i boligprisene, kan det være et gunstig tidspunkt for å gjøre et godt kjøp, tror Øvreeide.

DNB Luxembourg har tross pandemien hatt mange henvendelser fra kunder som planlegger kjøp av eiendom i utlandet litt frem i tid. Og med et finansieringsbevis vet de hvor mye de har råd å kjøpe for når de kan reise igjen.

– Med vaksine på plass håper vi at situasjonen vil forbedre seg slik at samfunnet sakte men sikkert normaliseres igjen, sier han.

– Utviklingen i eiendomsmarkedet vil avhenge av når flyene er i luften igjen, når turistene kommer tilbake, og i hvilken grad grensene åpnes og hvordan vårt handlingsmønster endres. Pandemien har bevist at vi kan utføre jobben vår uansett hvor vi oppholder oss. Vi er derfor også spente på om økt fleksibilitet i jobbsituasjonen vil resultere i at flere og yngre kjøpere vil investere i en feriebolig i utlandet som kan benyttes både til å feriere i og til å jobbe fra.

Øvreeide ønsker velkommen til å kontakte banken dersom du ønsker å realisere drømmen om feriebolig i utlandet (boliglan@dnbgroup.lu eller www.dnb.no/lu), og forsikrer at kontoret er åpent og i full drift.

WordPress Ads