Skal jeg gi gave eller forskudd på arv?

I dagens verden har det blitt mer og mer vanlig for foreldre, eller besteforeldre, å gi gaver til sine barn og barnebarn, og spørsmålet da blir; hva er reglene for dette? Og hva skiller gaver fra forskudd på arv? Jane Lier fra Advokatfirmaet Nicolaisen & Co. gir oss råd og tips om nettopp dette temaet.

Foto: iStockphoto

Tekst JH Lillevik

Det er mange som kommer til oss og har lyst til å gi bort gaver og forskudd på arv, spesielt litt eldre med voksne barn. Med de nye reglene som kom med den nye arveloven i januar, bør man være klar over en spesiell endring.

Forskjellen mellom gave og forskudd på arv er rett og slett hva som er intensjonen til giver, og hvilken virkning utdelingen skal få for etterfølgende disposisjoner. Om man skal gi forskudd på arv, som skal avkortes på et senere tidspunkt så må man informere arvingen om dette og gjerne ha en skriftlig avtale på plass. En gave er gjerne endelig i det gaven er gitt.

Skriftlig avtale

Dersom man skal gi forskudd på arv, så er det en stor fordel at man tar visse forhåndsregler. Disse forhåndsreglene har blitt satt på plass i loven for å unngå konflikter ved senere oppgjør. Derfor er det smart å sette opp en avtale mellom partene.

Det første som burde skje er å utarbeide noe skriftlig og gjøre gaveoverføringen gjennomsiktig for livsarvingene, særlig dersom det skal forskjellsbehandles. For eksempel et barn får hytta, mens et annet barn får en pengesum, forklarer Lier.

Videre er det veldig viktig at avkorting må avtales i det forskuddet gis til mottaker, da det ikke lenger er tillatt at man setter avkorting som vilkår i etterkant. Da kan det gjerne gjøres ved å sette opp en skriftlig avtale slik at arvingen kan avslå forskuddet på arv og heller avvente selve arven. Dette er nytt og følger av den nye arveloven som trådte i kraft i januar i år.

Ingen spesielle regler

Det er viktig å huske at det finnes ingen spesifikke regler for gaver eller forskudd på arv dersom man ikke er i spesielle situasjoner, som f.eks. uskiftet bo.

Nei, ikke hvis gavegiver ikke sitter i uskiftet bo. Da gjør man stort sett som man vil med egen formue, også forskjellsbehandle barna om ønskelig.

Du er ikke pliktig til å sende inn arvemelding lenger, men skatteetaten oppfordrer til å melde inn i skattemelding om man har mottatt verdier over 100 000,-. Alt under dette vil ikke være nødvendig å melde inn.

Uskiftet bo

Dersom man er gjenlevende fra et samboerskap eller ekteskap og sitter i såkalt uskiftet bo, så gjelder spesielle regler siden man da råder over midler som egentlig er knyttet opp til arvinger/førsteavdøde.

Sitter man i uskiftet bo er det en rekke bestemmelser man må være klar over og det er særlig at man ikke kan gi gaver som står i misforhold til boet som sådan. Loven skiller mellom gaver og forskudd på arv. Ønsker man å gi forskudd på arv sier loven følgende: Den lengstlevende ektefellen kan gi fullt eller delvis arveoppgjør av uskifteformuen til en arving bare hvis alle arvingene får en like stor del av sin arv eller har gitt samtykke.

Ellers anbefaler jeg at man tar kontakt med advokat om man skulle være usikker, slik at man unngår de forskjellige fellene man kan gå i, da spesielt om man sitter i uskiftet bo, avslutter Lier.

Jane Kongtorp Lier Senioradvokat – Advokatfirmaet Nicolaisen

WordPress Ads