Osteopater kan muskel og skjelettplager

Osteopater har bred kunnskap om kroppen og sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Vi gir deg god
manuell behandling, i tillegg til å veilede, motivere og bidra til at du selv er aktiv og tar ansvar for egen helse.

FOTO Pexels Karolina Grabowska

TEKST Norsk Osteopatforbund

Medlemmer av Norsk Osteopatforbund har fire års helsefaglig utdanning fra Høyskolen Kristiania, eller tilsvarende. Vi har høy kompetanse innen trygg undersøkelse, behandling og forebygging av muskel- og skjelettplager – på lik linje med fysioterapeuter. Osteopater fungerer altså som primærkontakter, og vil ved behov henvise til annen utredning ved mistanke om alvorlig sykdom.

Osteopaten bruker god tid på deg

Mange opplever bedring og stor fremgang etter å ha oppsøkt en osteopat. Vi mener at grunnen til dette er at behandlingen består av flere tiltak, som alltid er individuelt tilpasset deg.
En grundig samtale er viktig for å bli kjent med deg som pasient. Vi tar oss derfor god tid, slik at vi kan danne oss et helhetsinntrykk av deg og dine plager. Gjennom grundig undersøkelse og behandling, er vi opptatt av at du skal forstå hva plagene dine skyldes og hvorfor vi velger de tiltakene vi gjør.

Hjelper deg med å håndtere plagene dine

Vi gir deg gode verktøy slik at du selv vil kunne håndtere plagene på en god måte i hverdagen. Det er ikke uvanlig med litt vondter i kroppen, og det må du forvente å ha fra tid til annen også i fremtiden. Men hvis du lærer deg hvordan du skal håndtere plagene vil de komme sjeldnere, vare kortere
og være mindre smertefulle.

God dialog og manuell behandling

Vi samarbeider med terapeuter fra andre profesjoner innenfor muskel- og skjeletthelse. Evaluering og kunnskapsdeling på tvers av terapeuter og profesjoner gir et bredere perspektiv – til nytte for pasienten.
Som osteopater benytter vi oss av et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker, både lette og kraftige.
Eksempler på slike teknikker kan være: manipulasjonsteknikker (knekking), muskeltøyninger eller lettere teknikker for både muskulatur og ledd. Til slutt finner vi gode øvelser og aktiviteter som du selv følger opp hjemme og i hverdagen.

Manuell behandling, fysisk aktivitet og håndtering av en stressende hverdag er noe av det vanligste vi jobber med.
God behandling er en dialog hvor vi er opptatt av hva som er viktig for deg og hvordan vi sammen skaper en trygg arena der du bruker kroppen din på en god måte. På den måten vil du fungere bedre både i hverdagen og på jobben med mindre plager.

WordPress Ads