Flere og flere får svangerskapsdiabetes

Diabetes er en sykdomstilstand som mange må leve med i dagens moderne samfunn, men det er mange versjoner av det sykdommen. En av de mindre kjente er svangerskapsdiabetes og det finnes kanskje ikke så mye informasjon der ute om det. En som vet mye om det er Anne Karen Jenum ved Institutt for helse og samfunn, Avdeling for allmennmedisin.

FOTO Unsplash

TEKST Jan Helge Lillevik

Svangerskapsdiabetes er noe man ofte finner når man driver med svangerskapsomsorg. Hensikten med helsekontroller av gravide er jo å forebygge komplikasjoner på kort og lang sikt. Den egentlige svangerskapsdiabetes oppstår i siste halvdel av svangerskapet hos noen kvinner som ikke klarer å kompensere for økningen i insulinresistens, forklarer Jenum.

Behovet for insulin faller litt i første del av svangerskapet, og så i siste halvdel stiger behovet (omkring 40 %). Det sikrer at barnet får nok sukkeret. Det er veldig viktig for barnets vekst og ikke minst utviklingen av hjernen. Vi regner med at dette har gitt fordeler gjennom evolusjonen.

De fleste kvinner klarer å skille ut nok insulin til å takle denne økningen av blodsukker, men noen gravide har problemer med å skille ut nok fra bukspyttkjertelen når behovet øker. Da stiger blodsukkeret hos kvinnen.

Årsaker til svangerskapsdiabetes

Det er mange grunner til at flere utvikler svangerskapsdiabetes nå enn tidligere.

Flere kvinner får sitt første barn på et senere tidspunkt og mange flere unge kvinner har overvekt og fedme, og dette øker risikoen for svangerskapsdiabetes. I tillegg har vi også nå en etnisk sammensetning i Norge hvor det er mange med etnisk bakgrunn fra områder hvor man har høyere andel av diabetes og dermed da også svangerskapsdiabetes,
forteller Jenum.

Hvis kvinnene har overvekt eller fedme før svangerskapet eller legger mye på seg under svangerskapet og har høyt blodsukker, kan dette gi komplikasjoner under svangerskapet.
Om du har en av disse tre faktorene så øker risikoen, og det øker mer for hver risikofaktor som foreligger.

Komplikasjoner

Hvilke konsekvenser kan dette ha for deg og barnet? Dette er nok et spørsmål som mange stiller seg når de hører dette.

Komplikasjonene hos kvinnene som kommer av svangerskapsdiabetes kan være høyt blodtrykk og preeklampsi. Dette kan igjen føre til at barnet ikke vokser mer og må forløses før tiden. For barnet kan det imidlertid også bety at det legger på seg mer fett enn ønskelig. Dette kan igjen bety veldig vanskelig fødsel, og at barnet kanskje er noe medtatt rett etter fødselen.

På lengre sikt så kan det bety at barnet utvikler overvekt
og diabetes.

Mor har også en betydelig høyere risiko for å utvikle type 2 diabetes enn kvinner som ikke utvikler svangerskapsdiabetes når de er gravide. Kvinner som utvikler svangerskapsdiabetes har en 7 til 9 ganger større risiko for å utvikle diabetes senere i livet og de har også en økt risiko for hjerte- og
karsykdom, avslutter Jenum.

WordPress Ads