KAN ARVINGER ARVE GJELD?

HVA ER EGENTLIG FORSKJELLEN PÅ PRIVAT OG OFFENTLIG SKIFTE?

Arveoppgjør er noe de fleste av oss opplever kun et par ganger i løpet
av livet. Det er mange ulike spørsmål som kan dukke opp, som for
eksempel: Er jeg som arving ansvarlig for avdødes gjeld? Advokat Jane
Kongtorp Lier har arverett som et av sine fagområder og er ansatt i
Advokatfirmaet Nicolaisen. Vi tok kontakt med henne for å få svar.

Advokat Jane Kongtorp Lier har arverett som et av sine fagområder

TEKST Åse Kari Gravråk

Kan arvinger arve gjeld?

Ja det kan de, men det skjer ikke automatisk, sier Lier.
– Her må man fylle ut en erklæring om privat skifte, noe
som innebærer at de som sitter igjen tar på seg ansvaret for
avdødes gjeld og verdier. Dette er for øvrig godt lovregulert i
den den nye arveloven som kom 1. januar 2021.
Det er med andre ord frivillig å arve gjeld, så du er i din
fulle rett til ikke å ta imot arven hvis det medfølger gjeld du
ikke kan håndtere.

Privat skifte

Flest dødsbo gjøres opp i et privat skifteoppgjør, det betyr
at arvingene selv tar ansvaret for å avvikle forpliktelser og
fordele arv og formue. Privat skifte kan først starte når du
har fått en skifteattest, dvs. et dokument fra tingretten som
arvingene må ha for å starte fordelingen.

Formue- og gjeldsfullmakt

Jane Lier legger til at tingretten utsteder også en formue og gjeldsfullmakt ved behov til den som er knytta til boet
før skifteattest utstedes. Med fullmakten kan du kontakte
Skatteetaten og banker for å få innsyn i saldo på gjeld og
formue. Da kan du sikre deg at du ikke ender opp med å
arve bare gjeld. Det eneste du ikke får innsyn i er evt. private
kreditorer.

Offentlig skifte

– Jeg har vært borti offentlig skifte hvis man vet det er mere
gjeld enn verdier, da ryddes boet etter samme prinsipper
som konkursbo, forklarer Lier. – Offentlig skifte kan også
være aktuelt hvis arvingene er uenige.
Hvis man velger et offentlig skifte, vil tingretten ta
ansvaret med å skifte boet og fordele avdødes formue og
eiendeler. Det er arvingene selv som må be tingretten om
å gjennomføre et offentlig skifte. Tingretten oppnevner
en bostyrer som skal avvikle de økonomiske, juridiske og
praktiske forpliktelsene til avdøde, og fordeler arven etter
arverekkefølgen eller testament.

Blir gjeld fordelt mellom arvingene?

Ja, men dette skjer heller ikke automatisk, noen må ta
ansvaret for å ordne opp. Vanligvis får vi pengene inn på en dødsbokonto hos oss, også er det vi som betaler regningene
og ordner alt, så fordeler vi til arvingene det som er igjen.
Men hvis man velger å gjøre dette selv, åpner man konto til
avdøde med skifteattesten, så går man til banken og betaler
alle regningene og fordeler det som er igjen. Etter loven er
man solidarisk ansvarlig. Man deler normalt ikke en bankkonto på arvingene, for så å begynne å betale regningene.
Det skjer at en gammel tante eller onkel dør og etterlater
seg mange nieser og nevøer. Da er det flere som velger
offentlig skifte fordi det er det mest praktiske. Arvingene må
betale forskudd på minimum 40.000 som sikkerhet for å
åpne et offentlig skifte i dødsbo. For mange kan dette være
den beste løsningen, hvis man ikke blir enige om en felles advokat.

Kan man arve gjeld fra ektefelle?

Ja, dvs. hvis du velger å sitte i uskifta bo, overtar du gjelda
til din avdøde ektefelle. Da tar du over avdødes gjeld, noe
man ikke bør gjøre hvis gjelden er større en verdiene i boet.
Man bør gå til en advokat for å få hjelp til å finne ut om det
lønner seg å velge uskiftet bo.

Kan man nekte barn arv?

Nei, men du kan i teorien gi bort alt du eier lenge før du dør,
men de færreste gjør det.
Hvis du gir bort en gave til en verdi av for eksempel
100.000 kroner, og vil at dette skal trekkes fra arven, må det
avtales når man gir gaven. Hvis du vil forskjellsbehandle
kan man gi bort uten å sette avkorting som vilkår. Blir det
oppdaga i etterkant har ikke det noe å si rent juridisk. Man rår
over det man eier som man vil, men det fører sjeldent til gode
familierelasjoner. Men når det er snakk om å fordele arv i et
testament (ikke gi forskudd på arv), er det arveloven som
gjelder. Mange skriver testamente og vil ha en advokat som
testamentfullbyrder for å være sikre på at alt går riktig for
seg, men også for å minske konflikter. _

WordPress Ads