OSTEOPATER KAN MUSKEL OG SKJELETTPLAGE

Mange opplever muskel– og skjelettplager og nedsatt livskvalitet.
Heldigvis er det mye du selv kan gjøre for å opprettholde god
hverdags funksjon, og det er aldri for sent å begynne.

FOTO Karolina Grabowska

TEKST Redaksjonen

Autorisert helsepersonell

Osteopater er autorisert helsepersonell med diagnostisk
kunnskap innen muskel– og skjelettplager. En god dialog er
viktig slik at vi kan danne oss et helhetsinntrykk av deg og
dine plager. Vi bruker derfor god tid og gjennomfører en
grundig undersøkelse. Dette gjør at vi på en trygg måte kan
sette opp et behandlingsforløp som passer for deg. Vi er
opptatt av at du skal forstå hva vi gjør og hvorfor, og bruker
derfor god tid til å forklare dette.

Behandling og rådgivning

Behandlingen kan bestå av et bredt spekter av manuelle
behandlingsteknikker. Disse kan være både lette og kraftige,
avhengig av hva som passer for deg. Eksempler på slike
teknikker kan være manipulasjonsteknikker (knekking),
tøyninger eller lette teknikker for muskler og ledd. Hendene
våre er en viktig del av både undersøkelsen og behandlingen.
Ofte er målet å øke bevegelighet og dempe smerte slik at du
lettere kan komme i gang med aktive tiltak.

Fysisk aktivitet og håndtering av en stressende hverdag er
andre eksempler på det vi jobber med. Dette kan variere fra
spesifikke øvelser, til generelle råd om bevegelse. Vi ønsker å
gi deg kunnskap og verktøy slik at du selv kan påvirke plagene
– både på kort og lang sikt. Det er sjelden noen fasit på
hvordan du responderer, men vi vet at det å begynne et sted
er det viktigste. God behandling er en dialog der vi snakker
om alle livsstilsrelaterte faktorer som påvirker helsen din –
og hvor vi sammen skaper en trygg arena der du kan bruke
kroppen din på en sunn måte.

Vi håndterer mennesker

Mange er bekymret for at smerter kan være et tegn på at noe
alvorlig. Vi bruker god tid på å forklare hva smertene skyldes,
og kanskje enda viktigere – hva det ikke skyldes. Vi håndterer
mennesker og ser sammenhengen mellom dine plager, din
kropp og din hverdag. Fra det første håndtrykket og den individuelt tilpassede behandlingen, til de rådene som gjør at du
får økt kontroll over smertene – det er osteopati.

WordPress Ads