VI TRENGER MER SØKELYS PÅ OSTEOPOROS

Norsk Osteoporoseforbund ønsker større fokus på osteoporose, spesielt lengst i nord hvor det kan være lang avstand både til spesialister og
bentetthetsmåling.

Jan Arvid Dolve, generalsekretær i Norsk osteoporoseforbund FOTO NOF

TEKST Gunn Iren Kleppe

Osteoporose rammer ikke bare de aller eldste, og typisk
har man ingen symptomer inntil man opplever brudd. Innen
da kan man ha mistet mye benvev. Dette skjedde med Lene
Hanssen Gregersen fra Lakselv:
– Jeg hadde hatt flere brudd før jeg var fylt 50 år. Dette
var noe jeg ikke tenkte så mye på da jeg er en ganske aktiv
dame, forteller hun.
Noen uker etter 50-årsdagen endte Gregersen opp med
en ganske omfattende skade i et kne. Da hun ble operert,
ble det påpekt at benmassen var myk og det ble foretatt
bentetthetsmåling. Siden har det blitt flere brudd, og hun blir
nå behandlet for osteoporose.
– Osteoporose var egentlig noe jeg trodde jeg kjente
godt til. Jeg har jobbet som sykepleier ti år i eldreomsorgen,
så jeg hadde jo møtt mange osteoporosepasienter. Disse
pasientene var på ingen måte noe som jeg følte at jeg hadde
noe til felles med. Disse pasientene var gamle damer, påpeker Gregersen.
– Jeg er i jobb, jeg opplever meg frisk, jeg står på ski, jeg
går på ski, jeg danser, jeg bærer tunge kofferter på reise, jeg
trener, jeg lever og dessverre så brekker jeg lett, legger hun til.
– Jeg følte meg alene med min osteoporose. Jeg følte at
det var en pinlig sykdom, sier Gregersen.
Etter hvert tenkte hun at det måtte finnes andre i samme
situasjon og meldte seg inn i Norsk osteoporoseforbund.

For tilfeldig utredning

Da Gregersen etter noen år ble anbefalt om å begynne med
Aclasta-infusjon, var hun skeptisk.
– Jeg er som nevnt sykepleier, men akkurat dette kunne
jeg så lite om. Jeg har jobbet med rus og psykisk helse de
siste 20 årene. Jeg trengte kunnskap, forklarer hun.

Det hjalp ikke at mannen hennes som er lege anbefalte
medisinen, fordi den kunne bidra til færre brudd og mindre
smerter.
– Jeg var så heldig at jeg fikk delta på opplæring av
likepersoner i Osteoporoseforbundet. Det har vært viktig for
meg. Jeg har fått lære så mye om denne diagnosen. Jeg har
truffet så mange flotte mennesker med osteoporose. Dette
er folk som både er eldre og yngre enn meg og med ulike
grader av osteoporose, forteller Gregersen.
– Vi må få mer søkelys på osteoporose. Jeg tror utredning og behandling er litt for tilfeldig. Vi har alle hørt om
utfordringene i forbindelse med fastlegeordningen. Dette
bidrar til at mange bare møter på vikarer som nødvendigvis
ikke følger opp en som har et brudd med å henvise til bentetthetsmåling der det ville vært på sin plass, påpeker hun.
– Det er nok enda slik at pasientene må hjelpe fastlegen
å være oppmerksom på osteoporose i mange tilfeller, tror
Gregersen, og minner om at det ikke bare rammer gamle
damer, at det finnes forebygging og behandling, og at det er
viktig å melde seg inn i Osteoporoseforbundet.

En folkesykdom

I de nordligste fylkene er det kun tre sykehus som tilbyr
bentetthetsmåling (BMD), nemlig Tromsø, Harstad og Bodø.
Dermed må folk i Finnmark reise til Tromsø for bentetthetsmåling, ofte en reise på flere dager. Videre finnes det kun tre
faste endokrinologer i hele Nord-Norge, alle i Tromsø, noe
som betyr et dårligere tilbud til pasienter med osteoporose
enn i resten av landet.

Da Norsk Osteoporoseforbund møtte leger fra Sykehuset
Finnmark i Kirkenes i forbindelse med en åpen tema-kafé,
fikk de høre at osteoporose ikke stod på dagsorden i nevneverdig grad og at heller få ble sendt til Tromsø for bentetthetsmåling.
– Det var nærmest et «ikke-tema» ved sykehuset, den
gang, selv om de erkjente at osteoporose er en folkesykdom,
sier Norsk osteoporoseforbunds generalsekretær Jan Arvid
Dolve.
– Uten DXA-maskin (bentetthetsmåler) nærmere enn
Tromsø, satt det langt inne å sende pasienter til Tromsø for
utredning, sier Dolve, som oppfordrer til å investere i bentetthetsmålere både i Kirkenes og Hammerfest eller Alta.
– En aktiv måling ville fort bli lønnsom – en diagnose stilt
og behandling iverksatt for at pasienter i Finnmark skal få en
like god behandling som i landet forøvrig og bedre livskvalitet, ikke minst, understreker han.
I høst starter Norsk Osteoporoseforbund med informasjonsmøter, i første rekke i Lakselv. Målet er informasjon til
leger, fagpersonell og folk flest.
– Alle fortjener en god livskvalitet, og Norge trenger ikke
inneha topp-plasseringen hva angår beinbrudd, avslutter
Dolve. _

Lene Gregersen FOTO Jørn Gregersen

WordPress Ads