Ektepakt gir økonomisk forutsigbarhet

Det er stadig flere gifte par som ser verdien av å inngår en ektepakt, det vil si en avtale om den økonomiske formuesordningen, sier senioradvokat Jane Kongtorp Lier ved advokatfirmaet Nicolaisen.

Advokat Jane Kongtorp Lier.

Tekst Ingunn Helene Kristensen

Det har lenge vært vanlig å utarbeide en samboerkontrakt. Ved inngåelse av ekteskap har tanken vært en annen – trenger man en egen avtale når man har ekteskapsloven? Men hvordan fordeles din formue den dagen et brudd eller et dødsfall er et faktum?

Mange setter seg ikke inn i lovverket

–Ved inngåelse av ekteskap er hovedregelen at en har underholdsplikt for hverandre. Alle verdier som kommer til under ekteskapet, uavhengig av hvem som bidrar, eller hvor mye, vil bli lagt til grunn for likedeling ved en skilsmisse. Om den ene har tjent mer enn den andre kommer det begge ektefeller til gode i ekteskapet. Gaver og arv kan som utgangspunkt holdes utenfor likedelingen, sier Kongtorp Lier, og legger til

–Reglene er forholdsvis klare, men ikke alle tar seg tid til å sette seg inn i dem.

Likedeling kan gi uheldig utfall

På ett tidspunkt opphører ekteskapet, om det er en skilsmisse eller ved død. Ved skilsmisse kan den parten som har bidratt minst økonomisk (f.eks. vært hjemme med barn) oppleve som problematisk å ikke lengre kunne opprettholde samme levestandard som tidligere. Den som har bidratt med størst verdier kan oppleve å sitte igjen med mindre enn det faktiske bidraget på grunn av likedelingsregelen.

–Om partene ikke blir enige ved en skilsmisse er det ekteskapsloven som gjelder. Det er derfor viktig å sette seg inn i regelverket og ha oversikt over konsekvenser for sitt tilfelle, gjerne før skilsmisse er et faktum påpeker Kongtorp Lier.

Kongtorp Lier forteller videre at det er ingen lov for samboere. Dermed blir en samboerkontrakt, som sier hvem som eier hva og hvem som skal betale hva, ekstra viktig.

–Den som eier de enkelte tingene tar de med seg ut av samboerforholdet. Det skal mye til for å vinne fram med et krav mot den andre dersom en er uenig i oppgjøret i ettertid.

Mine, dine og våre barn

Det er spesielt godt voksne mennesker som ser nytten av en ektepakt. Når man gifter seg i en alder av 40, 50 eller 60 år har en hver for seg bygget opp en viss formue. I tillegg har man kanskje arvet verdier fra egne foreldre.

–Vi ser at stadig flere ønsker kontroll og rettferdig fordeling av formuen en bringer med seg inn, sier Kongtorp Lier.

–Dessuten er det stadig vanlig at nye forhold omfatter mine, dine og våre barn. I en slik situasjon kan man fort komme opp i en svært vanskelig situasjon den dagen samlivet er slutt og penger skal fordeles med gjenlevende ektefelle før barna får sin arv.

I en ektepakt vil de økonomiske forholdene være mer forutsigbare. En skilsmisse vil alltid medføre store følelser. Da er det fint for alle parter, inkludert barna, at en økonomisk avklaring bidrar til mindre konflikt.

Inngå ektepakt hos advokat

Det er en jungel av lovverk og regler knyttet til ekteskap og arv. Mange vet for eksempel ikke at avkastning på formue kan inngå som særeie. Hvordan løse eventuelle floker om den ene part har flyttet inn i en bolig som den andre eier? Hva kan inngå som særeie?

–En advokat hjelper dere på en trygg måte å komme fram til en avtale som er god for begge parter. Det er også viktig at begge parter signerer avtalen av fri vilje.

Oppdater ektepakten

–Dersom det skjer endringer som har betydning for ektefellenes økonomi er det nødvendig å oppdatere den eksisterende avtalen. Dette kan dreie seg om at man får felles barn, at det kjøpes ny bolig, at man mottar arv eller større forandringer i den ene partens inntekt og bidrag, informerer Kongtorp Lier.

Når man ikke blir enige

–En sjelden gang er en av partene uenig i ektepaktens innhold når skilsmisse er et faktum. En ektepakt kan unntaksvis settes til side av domstolen, men dette er en tung og kostbar prosess som man ofte ikke får gjennomslag for. Det er derfor nødvendig at man tenker seg godt om når det gjelder innholdet i avtalen som man signerer på.

Er ektepakt noe for oss?

–Svaret er svært ofte ja. Ta kontakt med advokat som kan veilede dere videre og hjelpe dere med en ektepakt som oppleves rettferdig, og som gir en trygg og forutsigbar felles økonomi i fremtiden, avslutter Kongtorp Lier.

Advokat | Advokatfirmaet Nicolaisen (advonico.no)

WordPress Ads